• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ' | 10 Μαρτίου 2017, 13:47

    Αρ 8 Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία. αρ. 5 παρ. 2 Προτείνουμε η καταβολή της ενίσχυσης να εκταμιεύεται και τμηματικά, με την παράδοση των παραστατικών και μέχρι το 60 % της συνολικής προϋπολογισμένης επένδυσης, σύμφωνα με βεβαίωση των πραγματοποιηθέντων γυρισμάτων και δαπανών προκειμένου να μην δημιουργούνται άσκοπες ταμειακές δοσοληψίες. Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ