• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ' | 10 Μαρτίου 2017, 13:18

    Αρ 8 Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία. αρ. 7 Στο σημείο που αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οι προδιαγραφές των σχεδίων που είναι επιλέξιμα, οι πρόσθετοι όροι, οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, δεν συμφωνούμε να προσδιορισθούν με υπουργική απόφαση αλλά μπορούμε να αναφέρουμε στον νόμο όλα τα συγκεκριμένα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουμε είδη αναφέρει σχετικά με την ιδιότητα του παραγωγού (παρατήρηση μας στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου), τα κριτήρια των σχεδίων (όσα έχουμε σημειώσει στην παρατήρησή μας στο άρθρο 8 αρ. 3 παρ. 1 του νομοσχεδίου) , ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται (αναφέραμε στην παρατήρησή μας στο άρθρο 8 αρ. 3 παρ. 1 του νομοσχεδίου ότι πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμες όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την συγκεκριμένη οπτικοακουστική παραγωγή που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα) οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν την επάρκεια κεφαλαίων, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την ουσιαστική και δίκαιη εφαρμογή του νόμου, που είναι και ο σκοπός του νομοθέτη. Ο αλλοδαπός παραγωγός θα πειστεί περισσότερο ότι ο νόμος είναι δίκαιος εάν δει τις οριστικές διατάξεις. Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ