• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Καλαμάρης' | 26 Απριλίου 2017, 15:34

    Παρακαλώ διευκρινίστε τις διεθνείς Συνθήκες, Συμβάσεις και Συμφωνίες που διέπουν τις διαστημικές δραστηριότητες. Υπάρχουν συμφωνίες ή συμβάσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί ο φορέας (operator);