• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Καλαμάρης' | 26 Απριλίου 2017, 17:22

    θα πρέπει να διευκρινιστεί η ελληνική και διεθνής περιβαλλοντική νομοθεσία βάσει της οποίας θα συντάσεται και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δεδομένα η μελέτη εκτίμησης ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Γη ή στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα λόγω της εκτόξευσης ή της λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου.