• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Καλαμάρης' | 27 Απριλίου 2017, 10:27

    Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, καθώς και την κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Πρόκειται για στοιχεία και δεδομένα διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στις παραγράφους α-ι του άρθρου 2;