• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Καλαμάρης' | 27 Απριλίου 2017, 10:05

    θα πρέπει να διευκρινιστεί το πλαίσιο επιθεωρήσεων και ελέγχου της επιτροπής προς τον φορέα; Ο φορέας θα ελεγχθεί με βάσει ποιο προτόκολλο απαιτήσεων;