• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Καλαμάρης' | 27 Απριλίου 2017, 10:31

    Στο πλαίσιο του ελέγχου/εποιθεωρήσεων του φορέα, ο φορέας θα έχει την δυνατότητα να προβεί σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση ευρημάτων; Αν ναι θα υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα για αυτό;