• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Καλαμάρης' | 27 Απριλίου 2017, 11:39

    Στην περίπτωση όπου ο φορέας αρνηθεί τον έλεγχο λόγω σύγκρουσης συμφερόντων με το φορέα ιδιωτικού δικαίου που έχει διοριστεί για να τον διενεργήσει, υπάρχει δυνατότητα τεκμηρίωσης της άρνησης και αναζήτησης εναλλακτικού οργανισμού διενέργειας του ελέγχου;