• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Γεωργούλης' | 29 Απριλίου 2017, 19:10

    Αν η διαδικασία αδειοδότησης αφορά και σε μη εμπορικές διαστημικές δραστηριότητες (σχόλιό μου στο Άρθρο 3), θα πρέπει τουλάχιστον αυτές οι δραστηριότητες να απαλάσσονται από το παράβολο των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις, το ύψος αυτό του παραβόλου αποτελεί ήδη σημαντικό ποσοστό του ολικού κόστους της δραστηριότητας. Παρ. 6: "Σε περίπτωση υποβολής τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ή αρνητικής κρίσης έστω και ενός Υπουργείου επί της αιτήσεως για αδειοδότηση, εντός 30 ημερών από την αποστολή της αίτησης, το αίτημα του φορέα απορρίπτεται..." Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης "απορρίπτεται" από την φράση "δύναται να απορριφθεί, κατόπιν επί τούτου γνωμοδότησης συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων"