• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Γεωργούλης' | 29 Απριλίου 2017, 19:31

    Παρ. 4: "Με την επιστροφή του διαστημικού αντικειμένου..." Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης "επιστροφή" από τη λέξη "επανεισδοχή" Επιπλέον, απουσιάζει αναφορά για την παύση της παραγωγικής λειτουργίας διαστημικών δραστηριοτήτων μέσω τοποθέτησης του σχετικού δορυφόρου σε τροχιά παρόπλισης (graveyard orbit)