• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Γεωργούλης' | 29 Απριλίου 2017, 19:41

    Παρ.1: "Για την κάλυψη της ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται σε πρόσωπα και αγαθά, ο φορέας έχει την υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση που καλύπτει ένα ελάχιστο ποσό των € 60.000.000 (εξήντα εκατομμύρια ευρώ)" Πρόκειται για μη ρεαλιστικό ελάχιστο ποσό για πλήθος διαστημικών δραστηριοτήτων. Προτείνεται κυμαινόμενο ελάχιστο ασφάλισης, ανερχόμενο στο 100% ή 200% της αξίας του διαστημικού αντικειμένου ή δραστηριότητας. Παρ.1: "Οι διαστημικές δραστηριότητες είναι προς το δημόσιο συμφέρον αν εξυπηρετούν την εθνική ασφάλεια, την επιστήμη, την έρευνα ή την εκπαίδευση." Συνεπάγεται αυτό ότι και αυτού του τύπου οι δραστηριότητες θα πρέπει να αδειοδοτούνται; Αν ναι, θεωρώ ότι η άποψη αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή να αναζητηθεί μια βέλτιστη πρακτική για τις δραστηριότητες αυτές.