• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ' | 30 Απριλίου 2017, 13:01

    Παράγραφος 2:είναι απορίας άξιο πώς ένας φορέας ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο ταυτοχρόνως εγγυάται προς αυτό την ασφαλιστική του κάλυψη σε περίπτωση επελεύσεως ζημίας για την οποία υπέχει ευθύνη. Θεωρώ ότι η πρόβλεψη του άρθρου 11 υπερεπαρκεί για να καλύψει οποιαδήποτε περίπτωση πραγματική πρόκλησης ζημίας για την οποία ο φορέας ενδέχεται να έχει ευθύνη και συνεπώς υποχρεούται να καταβάλει προς το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική αποζημίωση.