• Σχόλιο του χρήστη 'Libre Space Foundation' | 1 Μαΐου 2017, 19:24

    Παράγραφος 1: Θα πρέπει να προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση για ερευνητικούς και μη-κερδοσκοπικούς φορείς και δραστηριότητες. Η οριζόντια αντιμετώπιση όλων των φορέων δεν συνάδει με τις διεθνής πρακτικές και αποτελεί τροχοπέδη για την έρευνα και την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών.