• Σχόλιο του χρήστη 'Libre Space Foundation' | 1 Μαΐου 2017, 19:08

    Παράγραφος 1: Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνάφεια των εμπειρογνωμόνων με το αντικείμενο της διαστημικής δραστηριότητας του φορέα. Επίσης προτείνετε η έγκριση των εμπειρογνωμόνων από διεθνή φορέα.