• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΙΡΑ)' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 08:15

    Παρατηρήσεις στο άρθρο 14 παρ. 6 (περιορισμοί στη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών): Να διαγραφεί η σχετική παράγραφος και να παραμένει, ως ισχύει σήμερα, η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 11 εδαφ. β του ν. 3592/2007 «Επιτρέπεται η δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται, κάθε μισή ώρα εκπομπής, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο τελεί σε δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος».