• Σχόλιο του χρήστη 'Γενικός Γραμματέας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου' | 8 Μαρτίου 2018, 14:42

    Σύμφωνα με το άρθρο 11 §2, «Η υλοποίηση του έργου δύναται να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες ευρυεκπομπής όπως ενδεικτικά η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (IPTV) ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή». Επίσης Σύμφωνα με το 7 §2α, «Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων πολιτών: α) ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον ΦΠΑ ανά δικαιούχο νοικοκυριό». Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη αντιμετώπιση λύσης του προβλήματος (άρθρο 11 §2) είναι τεχνοοικονομικά συμφέρουσα μόνο όταν ο αριθμός των νοικοκυριών είναι μικρός, διάσπαρτος και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί λόγω γεωγραφικού ανάγλυφου από την τοποθέτηση κεραίας (gap filler). Για να παραθέσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου η περιοχή της Κύμης έχει συνολικό πληθυσμό 3.037 άτομα και δεν διαθέτει ψηφιακό σήμα. Εάν θεωρήσουμε κατά προσέγγιση ότι 1.000 νοικοκυριά θα ενδιαφερθούν για την εγκατάσταση συστήματος, τότε το κόστος με το ΦΠΑ θα ανέλθει στις 120.000 €. Εάν υπολογίσουμε ότι 20.000 € είναι το κόστος εγκατάστασης ενός gap filler με 80.000 € θα μπορούσαν να εγκατασταθούν συνολικά 4 gap filler λύνοντας οριστικά το πρόβλημα του ψηφιακού σήματος στον Δήμο Συνολικά. Επιπρόσθετα η Κύμη με το ΦΕΚ 165 Α.Α.Π.Θ/ 2012 έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός οικισμός. Με δεδομένο ότι η IPTV απαιτεί συνδρομή και το ποσό των 100,00 € πλέον ΦΠΑ και δίνεται εφάπαξ, για μόνιμη λήψη των εθνικών καναλιών θα χρησιμοποιηθεί κυρίως η δορυφορική ευρυεκπομπή. Πραγματικά δεν μπορούμε να φανταστούμε την πόλη της Κύμης γεμάτη με δορυφορικά πιάτα…. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 §2γ «….«Έργο»: η απόκτηση πρόσβασης στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ)». Επειδή στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και πολίτες που διαθέτουν εξοχικά, η τεχνολογική λύση που προτείνεται από το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο δεν θα τους καλύπτει και όταν επισκέπτονται τον Δήμο μας, θα εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά κανάλια εθνικής εμβέλειας...