• Σχόλιο του χρήστη 'OTE A.E.' | 9 Μαρτίου 2018, 13:57

    Σχόλια ΟΤΕ στο κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας». Γενικές Παρατηρήσεις H πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων περιοχών που δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη («λευκές περιοχές»), ώστε να έχουν πρόσβαση πρωτίστως στη δημόσια τηλεόραση και στους λοιπούς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας, συμβάλλει θετικά στην κοινωνική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, καθώς μέσω της δράσης αυτής είναι δυνατόν να ενισχύεται το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στην πληροφόρηση και την ενημέρωση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες συνθήκες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της δράσης από την πλευρά των παρόχων που θα επιλέξουν να συμμετέχουν. Ειδικές Παρατηρήσεις Στο πλαίσιο των όσων έχουμε αναφέρει σχετικά με τη δράση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι πάροχοι που θα συμμετέχουν, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους. H δημόσια επιχορήγηση που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μερική επιδότηση του δικαιούχου και να προβλεφθεί καταβολή του υπολοίπου ποσού για τη λήψη της υπηρεσίας. Επιπλέον, ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης από τον συμμετέχοντα πάροχο, θα πρέπει να χορηγείται βάσει της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής του. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται, η πιστοποίηση των εκάστοτε δικαιούχων να γίνεται από δημόσια αρχή ή υπηρεσία, όπως έχει γίνει πρόσφατα με άλλες δράσεις (π.χ. ψηφιακή αλληλεγγύη, και επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των πανεπιστημίων ΤΕΙ και ΑΕI της χώρας). Συνεπώς, θα πρέπει από σύστημα της δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας που θα οριστεί, οι δικαιούχοι να μπορούν να εξάγουν κουπόνι με μοναδικό αριθμό το οποίο θα πιστοποιεί ότι είναι δικαιούχοι. Το κουπόνι θα παραδίδεται στον πάροχο που θα συμμετέχει στη δράση, ο οποίος θα ταυτοποιεί τον δικαιούχο με το ΑΦΜ και τον αριθμό του κουπονιού στο σύστημα της δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας και εν συνεχεία θα αποδίδει την υπηρεσία στον δικαιούχο και θα ακυρώνει το κουπόνι στο σύστημα. Εν συνεχεία, τα τιμολόγια θα κατατίθενται για εκκαθάριση στην αρμόδια αρχή ή υπηρεσία. Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η δράση θα αφορά περιοριστικά την πρόσβαση στο πρόγραμμα των καναλιών της ΕΡΤ και των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, όπως θα αδειοδοτηθούν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης που είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε εμπορικής συμφωνίας.