• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 23 Οκτωβρίου 2018, 01:08

    Προτείνω την προσθήκη του παρακάτω κειμένου: «Εφόσον συμπίπτουν γεωγραφικά στο ίδιο πάρκο κεραιών, κέντρα ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής (που ορίζονται στις αποφάσεις 42800/5-12-2012, 169/18-1-2018) και εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας, για χωροταξικούς, περιβαλλοντικούς, ελεγκτικούς και οικονομικούς λόγους απαιτείται η δημιουργία/τροποποίηση κατάλληλης ενιαίας δομικής κατασκευής κεραίας (πύργος/πυλώνας - κτίριο/οικίσκος), στην οποία τοποθετούνται όλα τα κεραιοσυστήματα και μηχανήματα των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου τηλεόρασης, ραδιοφώνου και κινητής τηλεφωνίας που φιλοξενούνται στο πάρκο κεραιών. Υπεύθυνος για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης, κατασκευή/τροποποίηση, συνοδά έργα και διαχείριση της ενιαίας δομικής κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας, ορίζεται ο Διαχειριστής του πάρκου κεραιών. Για την απομάκρυνση των λοιπών, μη αναγκαίων υφιστάμενων δομικών κατασκευών του πάρκου κεραιών, εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 6 του παρόντος».