• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Τ.5' | 23 Οκτωβρίου 2018, 10:39

    Είναι απαράδεκτο να επιτρέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση κεραιών κοντά σε σχολεία (άρ. 16, παρ. 8) υπό την προϋπόθεση, τάχα, ότι τα όρια έκθεσης του κοινού δεν θα υπερβαίνουν συγκεκριμένες τιμές. Ποιος φορέας θα ελέγχει τα όρια ακτινοβολίας και κάθε πότε; Ποιος διασφαλίζει στους κατοίκους των οικιών πέριξ των κεραιών ότι τηρούνται ευλαβικά τα όρια εκπομπής και ότι οι έλεγχοι είναι αμερόληπτοι; Αντί να προστατεύουμε τα παιδιά μας με κάθε δυνατό τρόπο τα εκθέτουμε σε κάθε είδους ακτινοβολία με κεραίες που έχουν τοποθετηθεί ανεξέλεγκτα κοντά σε σχολεία, πάρκα κλπ.,παράνομα, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και που νομιμοποιούνται εκ των υστέρων με διαφόρων ειδών νόμους. Η μόνη λύση είναι να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από χώρους συνάθροισης παιδιών. Όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα.