• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 04:42

    Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 1: Μέχρι να εκδοθεί η έγκριση εγκατάστασης να απαγορεύεται η λειτουργία της κεραίας. Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 2: Ευθύνη για την εγκατάσταση να φέρει o εργολάβος και ο εξουσιοδοτών κύριος του έργου (η ενδιαφερόμενη εταιρεία) Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση ε). Το ίδιο να ισχύει για χώρους που βρίσκονται σε αποκλειστική χρήση. Και γι’ αυτούς τους χώρους να απαιτείται γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος4 περίπτωση ι: Απαράδεκτη και παράνομη η τοποθέτηση κεραιών σε Περιοχές Προστασίας Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 5: Ασφαλώς οι «τεχνολογικές εξελίξεις» αφορούν τη νέα ασύρματη γενιά δικτύων 5G, για την επικινδυνότητα της οποίας υπάρχουν παγκοσμίως επιστημονικές μελέτες και εκκλήσεις, τόσο για τις αυξημένες βιολογικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον ως ισχυρότερη ακτινοβολία, όσο και για τη δυνατότητα χρησιμοποίησής της με αθέμιτους τρόπους για την ανθρώπινη υπόσταση. Δεν είναι τυχαίος ο λόγος που 200 περίπου επιστήμονες από όλες τις χώρες του κόσμου υπέγραψαν την γνωστή έκκληση «5G APPEAL» για τη ΜΗ εφαρμογή της Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 8. Απαράδεκτο. Παράνομη η εγκατάσταση εντός δασικών εκτάσεων Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 9. Να απαιτείται η έγκριση και ως προς τα φωτοβολταϊκά συστήματα