• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 04:43

    Στο άρθρο 5: Γενική Παρατήρηση. Υπερβολικά σύντομη η προθεσμία των 24 ωρών στα άρθρα 3 και 4, για να ελεγχθεί η αίτηση προς ΥΔΟΜ αφ’ενός και για να συνταχθεί το Πόρισμα Ελέγχου, αφ’ ετέρου. Αυτές οι fast track διαδικασίες δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την πραγματική πρόθεση των διατάξεων στο να υπάρχει εμπεριστατωμένος και ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας και ευνοούνται άλλου είδους συναλλαγές και πρακτικές. Διόρθωση στο άρθρο 5 παράγραφος 2: ….την ύπαρξη των δύο πινακίδων σήμανσης, και στην κεραία και στην κεντρική είσοδο του κτηρίου, σύμφωνα με το α.2 παρ.5 του παρόντος