• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 04:37

    Παρατήρηση στο άρθρο 6 παράγραφος 1: Υπερβολικά μεγάλο το διάστημα των 3 μηνών. Να μειωθεί σε 20 ημέρες (όταν είναι να στήσουν τις κεραίες οι εταιρείες, το κάνουν νύχτα, Δεκαπενταύγουστο συνήθως που λείπουν όλοι και μέσα σε λίγες ώρες) Παρατήρηση στο άρθρο 6 παράγραφος 2: Επίσης υπερβολικά μεγάλο το διάστημα των 3 μηνών. Να μειωθεί σε 20 ημέρες. (όταν είναι να στήσουν τις κεραίες οι εταιρείες, το κάνουν νύχτα, Δεκαπενταύγουστο συνήθως, που λείπουν όλοι και μέσα σε λίγες ώρες)