• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 04:49

    Παρατήρηση στο άρθρο 7: Για όλες τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης (γειτνιάζουσες κεραίες ή συνεγκατεστημένες στον ίδιο ιστό )να απαιτείται νέα αδειοδότηση και να συνεκτιμάται η ολική εκπομπή Η/Μ.Α. που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια