• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 04:32

    Παρατήρηση στο άρθρο 9 . Απαράδεκτο όλο το άρθρο. Ευνοεί παρανομίες γιατί χρησιμοποιείται καταχρηστικά από τις εταιρείες και σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται από τη φύση των τροποποιήσεων, νέα αδειδότηση. Για κάθε μία τροποποίηση, να επιβάλλεται νέα ειδική αδειοδότηση.