• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 04:39

    Γενική Παρατήρηση στο άρθρο 12.: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι α) η εγκατάσταση του Πάρκου ΕΚΤΟΣ οικιστικού χώρου, σε απόσταση τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου από τα όρια τοι οικισμού και από εκτάσεις προστατευόμενες από τους δασικούς και περιβαλλοντικούς νόμους, η δε συνολική εκπομπή των κεραιών να μην υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η περίπτωση Δ) του άρθρου αυτού. Ο νόμος που αναφέρεται (α.19 ν. 1650/1986) αφορά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοπους, οικότοπους ιδιαίτερης οικολογικής και βιολογικής αξίας, εθνικά πάρκα, προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς και τοπία, χώρους οικοανάπτυξης κ.λ.π. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, παράνομη και αντισυνταγματική η τοποθέτηση πάρκων κεραιών σε τέτοιους χώρους