• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 04:10

    Γενικές Παρατηρήσεις- Άρθρο 14 . Αν υπάρχουν λάθη στα δελτία και πορίσματα των ελέγχων να ακυρώνεται ή άδεια 2. Πρέπει να δημιουργηθεί κατάλογος Ελεγκτών για όλους τους αναφερόμενους φορείς και ο κάθε Ελεγκτής να προκύπτει από κλήρωση και όχι διά ορισμού, ούτε για μακρό χρονικό διάστημα. Είναι απαραίτητος όρος διαφάνειας και αποκλεισμού διαπλοκής, σύμφωνα και με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις της Ε.Ε.