• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 05:08

    Παρατήρηση: Άρθρο 17 παράγραφος 3 1. Στην ΚΥΑ επιβάλλεται να προστεθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Υπουργείο Υγείας 2. Στο « Δίκτυο» επιβάλλεται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.