• Σχόλιο του χρήστη 'Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"' | 25 Οκτωβρίου 2018, 05:54

    Παρατήρηση στο α.20 παρ. 1 εδ. β) : Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των 4 μηνών έχει εφαρμογή το άρθρο 18 παρ.α του παρόντος Παρατήρηση στο α.20 παρ.2 :Το ίδιο να ισχύει για κεραίες που λειτουργούν παράνομα, χωρίς δυνατότητα παράτασης του τετραμήνου προς νομιμοποίησή τους. Οι κεραίες αυτές, εάν δεν νομιμοποιηθούν εντός της παραπάνω προβλεπόμενης προθεσμίας να μην αδειοδοτούνται και η συνέχιση της λειτουργία τους να συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 18 του παρόντος .