• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Καλαμάρης' | 25 Οκτωβρίου 2018, 11:09

    Κύριοι, σχετικά με τους δορυφορικούς σταθμούς vsat που θα πρέπει να εξαιρούνται από την διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτοί που είναι μόνο λήψης μέχρι μεγέθους κατόπτρου 3,7μ. Με εκτίμηση