• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΚΗΣ (SV8EUC)' | 26 Οκτωβρίου 2018, 23:59

    Βασικά το σχέδιο νόμου αυτοαναιρείται διότι στο άρθρο 16 αναφέρει ότι Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου οι προβλεπόμενη ισχύ δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη στο άρθρο 16 ,οπότε το ίδιο το σχέδιο νόμου ΕΡΧΕΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ στο άρθρο 10 παρ 1 εδάφιο δ που ζητά υποβολή και έγκριση μελέτης ραδιοεκπομπών. Στο άρθρο 10 παρ 1 εδάφιο δ να μείνουν μόνο τα κάτωθι : Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β) Έχουν σε ισχύ την Άδεια Λειτουργίας Ερασιτεχνικού Σταθμού Ασυρμάτου και γ) Διενεργούν εκπομπές εντός των ορίων ισχύος που προβλέπονται στο κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.