• Σχόλιο του χρήστη 'Μέτσης Θεοδωρος' | 27 Οκτωβρίου 2018, 22:37

    Το Άρθρο 18 έχει τίτλο Λειτουργία Πληροφοριακής Υποδομής, αλλά αφήνει τον πολίτη εντελώς απληροφόρητο για τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία εξ αιτίας της ΗΜ Ακτινοβολίας (βλέπε δημοσίευση του καθηγητή Martin Pall 5G: Great Risks for EU, U.S. and International Health) https://www.radiationresearch.org/research/dr-martin-palls-latest-compilation-of-emf-medical-research-literature/ με 21 τεκμηριωμένες μελέτες για προβλήματα στο DNA και την διάσπαση της αλυσίδας του DNA, 18 τεκμηριωμένες μελέτες για την μειωμένη γονιμότητα του άνδρα και της γυναίκας, για 25 τεκμηριωμένες μελέτες για νευρολογικά και νευροψυχικά προβλήματα. 13 τεκμηριωμένες μελέτες για κυτταρολογικά προβλήματα, 19 τεκμηριωμένες μελέτες για το οξειδωτικό στρες, 12 τεκμηριωμένες μελέτες για ενδοκρινικές παθήσεις και τις 35 τεκμηριωμένες μελέτες για εμφάνιση καρκινικών όγκων. Βάσει του ανωτέρω επιστημονικού έργου και 10000 άλλων σοβαρών επιστημονικών αναφορών το άρθρο 18 θα πρέπει να μετονομασθεί σε “Λειτουργία παρά πληροφοριακής Υποδομής.