• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Κατσόγιαννης' | 29 Οκτωβρίου 2018, 09:24

    Διόρθωση για το άρθρο 3, παράγραφο 1, εδάφιο δ.: Επειδή υπέρτατο προστατευόμενο αγαθό θα πρέπει να είναι η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και όχι η εξασφάλιση ταχύτητας διεκπεραίωσης της αδειοδότησης ή η πολεοδομική ορθότητα, στις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η αντικατάσταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με «Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις», που είναι ένας τυπικός “τυφλοσούρτης” χωρίς ιδιαίτερη εμπεριστατωμένη, ουσιαστική και ενδελεχή μελέτη για την κάθε περίπτωση εγκατάστασης. Το πλέον σημαντικό: Η µελέτη αυτή θα πρέπει να υπογράφεται οπωσδήποτε και από κάποιον ειδικό ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ή ΙΑΤΡΟ ώστε να βεβαιώνεται και να εξασφαλίζεται η ορθή εκτίµηση ύπαρξης ή μη ύπαρξης βιολογικών επιπτώσεων των Η/Μ ακτινοβολιών από την νέα - υπό κατασκευή κεραία σε σχέση και µε τις άλλες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας που υπάρχουν ήδη στην περιοχή εγκατάστασης. Προτείνω λοιπόν την εξής διατύπωση του εδαφίου: "δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης η οποία επιπροσθέτως θα περιλαμβάνει και μελέτη, υπογεγραμμένη από ειδικό επιστήμονα (ιατρικής ή βιοχημικής ειδικότητας) που θα βεβαιώνει την ύπαρξη ή μη ύπαρξη βιολογικών επιπτώσεων των Η/Μ ακτινοβολιών από την νέα - υπό κατασκευή κεραία σε κάθε περιμετρική ζώνη αυτής, τάξεως των 20 μέτρων ή πολλαπλασίων αυτών, σε συνδυασμό και µε τις άλλες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας που εκπέμπουν ήδη στην περιοχή εγκατάστασης."