• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Κατσόγιαννης' | 29 Οκτωβρίου 2018, 11:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο άρθρο 10 παράγραφο 3 προβλέπεται η εγκατάσταση κεραιών σε πυλώνες φωτισμού και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας !!!!! Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο - Ν Τ Ρ Ο Π Η - Με ποιο δικαίωμα θα επιτραπεί οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να χρησιμοποιήσουν ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ όπως κολώνες φωτισμού ή πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας; - Το πρόβλημα είναι να εξυπηρετήσουμε τις εταιρείες για να εξασφαλίσουν ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ που τώρα πληρώνουν για την ενοικίαση χώρων εγκατάστασης και κατασκευής ιστών και ικριωμάτων; Θέλετε να τις "μπριμοδοτήσουμε" για να κάνουν επενδύσεις; - Υπάρχουν μελέτες για τις βιολογικές επιπτώσεις από τις νέες κεραίες τύπου MIMO και για τις νέες συχνότητες (από 2,4 GHz μέχρι τα 60 GHz) που θα εξυπηρετήσουν την νέα τεχνολογία 5G; Που είναι η εφαρμογή της ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ η οποία: α) έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 15 της διακήρυξης του Ρίο (1992). β) Εισήχθη στο κοινοτικό δίκαιο με το άρθρο 130 παρ. 2 της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1992) και επαναλήφθηκε με το άρθρο 174 της συνθήκης του Άμστερνταμ (1997) αλλά και γ) σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδας, θα πρέπει να ισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης απόφασης και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση της υγείας των πολιτών (ως υπέρτερο αγαθό) σε πιθανό κίνδυνο; Προτείνω την ολοκληρωτική αφαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου... ευχαριστώ - με εκτίμηση