• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΦΏΤΗΣ SV1NZG' | 30 Οκτωβρίου 2018, 01:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Από την διαδικασία αδειοδότησης τού άρθρου 2 Εξαιρούνται οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών στο άρθρο 10 στο δ) α-β_ αλλά στο γ ακυρώνει αυτήν την εξαίρεση και Μπερδεύει τους Ραδιοερασιτέχνες με την Ραδιοφωνία _Τηλεωραση και την Κινητή Τηλεφωνία που εκπέμπουν όλο το 24ωρο...365 ημέρες τόν χρόνο Με την πλήρη ισχύ εκπομπής τους.Οι Ραδιοερασιτέχνες εκπέμπουν Μόνο λίγα λεπτά της ώρας- τόν μήνα με χαμηλή ισχύ εκπομπής. Οι Πομποδέκτες που υπάρχουν στο εμπόριο για ραδιοερασιτεχνική χρήση έχουν μέγιστη ισχύς για τά Βραχέα τά 100W και για τάVHF/UHF τά 50W και35W αντίστοιχα.Απο μετρήσεις της ΕΕΑΕ στην Αθήνα Οι κυριώτερες πηγές ακτινοβολίας είναι: Ραδιοφωνία FM(40-80%) Τηλεόραση VHF/UHF(20-35%) TETRA(20%) Σταθμοί βάσης Κινητής τηλεφωνίας (20-35%) Ραδοζευξεις (5%) Άλλες δραστηριότητες WI-FI Ραδιοερασιτέχνες κλπ, λιγότερο από (1%). Από μελέτες στην ΕΕ η διάρκεια εκπομπής του μέσου Ραδιοερασιτεχνη κυμαίνεται από 1-5λεπτα με ισχύ εκπομπής τό 30-50% της μέγιστης. Οι Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιοκατασκευές τίς όποιες αλλάζουμε συχνά πειραματιζόμενοι για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα επικοινωνίας με χαμηλή ισχύ εκπομπής. Μας ζητάτε μελέτες ραδιοεκπομπων για κάθε αλλαγή κεραίας με επιτόπου μετρήσεις από ειδικούς με απαγορευτικό κόστος για τον Ραδιοερασιτεχνη. Εάν υπήρχε πρόβλημα πρώτοι εμείς θα είχαμε τίς συνέπειες και αρκετοί από εμάς ασχολούνται κάποιες 10ετιες και είναι καλά. Επίσης δεν μπορεί νά ζητάτε την έγγραφη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών για την τοποθέτηση της Κεραίας μας που σέ μια Πολυκατοικία είναι πάνω από 4δ0 και δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε απλά θέματα. Εσείς ποιον νόμο περνάτε Με το 100% και ζητάτε από εμάς την πλήρη αποδοχή όλων των συνιδιοκτητών? . Στην Άδεια που μας χορήγησε το κράτος γράφει επάνω και το σημείο Εκπομπής μας. Αδειούχοι Ραδιοερασιτέχνες είναι και ΑΜΕΑ. Μπορούν αυτοί να καταφέρουν να βρουν 40 συνιδιοκτήτες σε μια Πολυκατοικία και να μπορέσουν να πάρουν την έγκριση τους για να εγκατασταθεί η Κεραία που τους είναι τόσο Αναγκαία? . Κάνουμε χρήση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτεχνη και σέ καταστάσεις έκτακτης ανάγκης φυσικών καταστροφών βοηθάμε αφιλοκερδώς με τον εξοπλισμό μας το κράτος και την Πολιτική προστασία στις επικοινωνίες τους. Εάν εφαρμοστούν αυτά που ετοιμάζεται ισοδυναμεί με Αφανισμό των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που χωρίς την απαιτούμενη Κεραία δεν θα μπορούν να εκπέμπουν και παράλληλα θα χαθεί η Φωνή της Ελλάδας διεθνώς από τις Συχνότητες και η συμμετοχή μας σε διεθνείς Ραδιοερασιτεχνικους διαγωνισμούς (Contest). Απόσυρση πλήρη τού (γ) και να επιστρέψει να Εξαιρούνται οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών από αδειοδότηση. SV1NZG Φώτης Αυγουστης .