• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Τζιβελόπουλος' | 30 Οκτωβρίου 2018, 12:08

    Η παράγραφος 2 αφορά στις κατ' εφυμισμό κεραίες χαμηλής όχλησης. Πρόκειται για Ελληνική πατέντα, για να επιτρέπονται εγκαταστάσεις κεραιών που εκπέμπουν υψηλή Η.Μ.Α. καιπαρ' όλα αυτά παρακάμπτεται η ανάγκη αδειοδότησής τους! Να αποσυρθεί η παράγραφος "παραθυράκι" για τις χαμηλότερα (από τι; Αφού δεν έγινε αποτίμηση των ορίων της Η.Μ.Α.) οχλούσες.