Δημόσια διαβούλευση επί της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που από σήμερα τίθεται σε διαβούλευση, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συνολικής καταγραφής στόχων και προτεραιοτήτων, σε ένα τομέα που αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα στη μεταρρύθμιση του Ελληνικού κράτους.

Σήμερα, που η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, επιβάλλεται να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η διαμόρφωση μια σαφούς Εθνικής Στρατηγικής, αλλά και η συνέπεια στην υλοποίηση της, είναι απολύτως απαραίτητη. Και η Στρατηγική μας θα πρέπει να αναπτύσσεται ταυτόχρονα προς τη δημοσιονομική εξυγίανση και ανάπτυξη, προς την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στο Δημόσιο, αλλά και προς τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του Πολίτη και της Επιχείρησης και τη συμμετοχική δημοκρατία.

Το κείμενο που παραθέτουμε, διαμορφώθηκε μετά από συλλογική δουλειά όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και αποτελεί ένα κείμενο βάσης, που στην πορεία θα πρέπει να εξελίσσεται και να εμπλουτίζεται.

Καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος, είναι η συμμετοχή σας σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, για τον λόγο αυτό, σας καλώ να συμβάλετε καταθέτοντας την άποψή σας.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012.

 

Φιλικά,

Παντελής Τζωρτζάκης

Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης