1. Ερωτήσεις για την Στρατηγική

(Αφορούν τα κεφάλια 1, 2, 3, 4, και 7 του κειμένου)

1.1. Πιστεύετε ότι το κείμενο απεικονίζει με σαφήνεια το σκοπό και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση;

1.2. Πιστεύετε ότι οι τομείς δράσεις και οι άξονες στους οποίους εστιάζει η Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, προσδιορίζονται με σαφήνεια στο κείμενο;

1.3. Πιστεύετε ότι οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής και αποτελέσματος της Στρατηγικής είναι ικανοποιητικοί και επαρκείς;

 • 27 Μαρτίου 2012, 23:32 | Ιωάννης Κάκκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Ερωτήσεις για την Στρατηγική
  (Αφορούν τα κεφάλια 1, 2, 3, 4, και 7 του κειμένου)
  1.1. Πιστεύετε ότι το κείμενο απεικονίζει με σαφήνεια το σκοπό και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση;
  Με μια λέξη, όχι. Εξηγώ γιατί:
  Από το κείμενο διαφαίνεται με σαφήνεια η πρόθεση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου της Ευρώπης, με ταυτόχρονη υλοποίηση και δρομολόγηση ήδη αναγγελμένων πρωτοβουλιών ή δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στα πλαίσια της εκτέλεσης του Μνημονίου και των σχετικών συμφωνιών και έργων προτεραιότητας που έχουν συμφωνηθεί με την Task Force Greece.
  Η ύπαρξη και περιγραφή ενός ξεκάθαρου και συνολικού οράματος όσον αφορά στο που ακριβώς θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα το 2020 (ή νωρίτερα ή αργότερα) σε σχέση με τις ΤΠΕ και την ηλεκτρονική διακύβερνηση, το οποίο θα μπορούσε να εκφράζεται με μια-δύο προτάσεις μόνο, πιστεύω ότι θα βοηθούσε τόσο στην κατανόηση όσο και στην κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του τόπου (δημόσιων λειτουργών και πολιτών) προς την επιτυχή υλοποίησή του.
  Επίσης, ένα τέτοιο όραμα θα βοηθούσε εν δυνάμει και στην επικοινωνία της στρατηγικής προς τους πολίτες, καθώς θα μπορούσε να συμβάλλει πιθανώς στην καλύτερη κατανόησή της από το μέσο πολίτη και άρα στην κινητοποίηση και συμμετοχή όλων για την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων. Προς αυτήν την κατεύθυνση επίσης θα συνέβαλλε και ο περιορισμός των στόχων σε υψηλό επίπεδο σε 3 – το πολύ – κύριους, ξεκάθαρους, εύκολα κατανοητούς και μετρήσιμους (SMART: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound) στόχους. Κατόπιν, θα μπορούσαν να υπάρχουν πιό λεπτομερείς δείκτες παρακολούθησης της επίτευξης πολλών επιμέρους στόχων, όπως στο παρόν κείμενο, σε ένα δεύτερο επίπεδο λεπτομέρειας όμως.
  Θα ήταν επίσης χρήσιμο να υπάρχει μια ανάλυση PESTLE, καθώς και μια ανάλυση SWOT της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως συνηθίζεται κατά κόρον σε ζητήματα χάραξης Στρατηγικής και κατόπιν των συμερασμάτων που προκύπτουν από αυτές τις αναλύσεις, να επιλεγούν 2-3 στρατηγικές κατευθύνσεις που θα εκμεταλλευτούν τα δυνατά σημεία και θα εξουδετερώσουν τα αδύνατα σημεία της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες κατόπιν θα εξειδικευτούν σε δράσεις.
  Επίσης, θα περίμενε κανείς εν πρώτοις μια αποτύπωση των επιθυμητών διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των ρόλων και υπευθυνότητων με βάση πάντα το αρχικό όραμα και κατόπιν την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη του οράματος. Στο παρόν κείμενο φαίνεται να ξεκινάμε από ό,τι υπάρχει (καλώς ή κακώς κείμενο) και να προσπαθούμε να το ‘ψηφιοποιήσουμε’, θεωρώντας ότι έτσι θα λύσουμε και τα σημερινά μας προβλήματα, χωρίς να εξετάζονται με κριτικό πνεύμα οι υπάρχουσες διαδικασίες, ρόλοι και υπευθυνότητες του συστήματος της Δημόσιας Διοίκησης.
  Επίσης θα ήταν πολύ χρήσιμο να καταρτίσει κανείς έναν πίνακα με best practices από άλλες χώρες στα διάφορα θέματα ενδιαφέροντος και να προσπαθήσει να επαναχρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά για να βελτιώσει την Ελληνική πργματικότητα και να έρθουμε ένα βήμα πιό κοντά στην επίτευξη του κοινού μας οράματος (που θα έχουμε θέσει στην αρχή).

  1.2. Πιστεύετε ότι οι τομείς δράσεις και οι άξονες στους οποίους εστιάζει η Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, προσδιορίζονται με σαφήνεια στο κείμενο;
  Υπάρχει μια σαφής και ιδιαίτερα λεπτομερής λίστα που περιγράφεται στο κείμενο για κάθε έναν από τους τομείς και άξονες δράσης που έχουν καθοριστεί, όμως και πάλι ίσως θα ήταν επιθυμητό να γίνει μια περαιτέρω σύνθεση τόσο των τομέων όσο και των αξόνων σε υπερκατηγορίες ‘όμοιων’ δράσεων/αξόνων και μέσα σε αυτές να υπάρξει μια προτεραιοποίηση.
  1.3. Πιστεύετε ότι οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής και αποτελέσματος της Στρατηγικής είναι ικανοποιητικοί και επαρκείς;
  Παρακαλώ αναφερθείτε στις προηγούμενες απαντήσεις.
  2. Ερωτήσεις για τα Έργα
  (Αφορούν τα κεφάλαια 5.3 και 6 του κειμένου)
  1.1. Συμφωνείτε με την προτεραιότητα που δίνεται στην ανάπτυξη οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων όπως τα «Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών και Επιχειρήσεων», «Ενιαία Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων» κ.λπ.
  Γενικώς, τα οριζόντια έργα – όπου αυτά μπορούν να υλοποιηθούν για να αυτοματοποιήσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως οχήματα εισαγωγής διαδικασιών από άκρου σε άκρο (end-to- end) στη Δημόσια Διοίκηση και να εκμεταλλευτούν συνέργειες – σαφώς αποτελούν σημαντικά δομικά στοιχεία στην πορεία του Ελληνικού Κράτους προς την απλοποίηση διαδικασιών, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αύξηση της αποδοτικότητας άρα και της παραγωγικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης μπορούν εν δυνάμει να οδηγήσουν σε συνολική μείωση κόστους – ιδιαίτερα λειτουργικού – ως αντιπαράθεση με την υλοποίηση πολλών μικρών έργων σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου, για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.
  Σε αυτά τα πλαίσια, φαίνεται εν πρώτοις θετική η πρόθεση υλοποίησης τέτοιων οριζόντιων έργων στη Δημόσια Διοίκηση, όμως στο κείμενο της Στρατηγικής δεν είναι ξεκάθαρη η προτεραιότητα αυτών των έργων έναντι άλλων πιο εξειδικευμένων, ούτε και ποιά έργα αποτελούν προαπαιτούμενα για άλλα. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να γίνει μια πιό λεπτομερής ανάλυση των προτεραιοτήτων γενικότερα των δράσεων ή έργων που αναφέρονται στο κείμενο της Στρατηγικής.
  Τέλος, ακόμη και έχοντας συμπεριλάβει τα συγκεκριμένα οριζόντια έργα, εξακολουθεί να διαφαίνεται η πρόθεση υλοποίησης και άλλων μικρότερων έργων σε ίδιες ή παρόμοιες περιοχές ενδιαφέροντος σε μεμονωμένες υπηρεσίες του Δημοσίου και αυτό δημιουργεί μια σύγχυση ως προς τη σκοπιμότητα των έργων αυτών, τη στρατηγική προσέγγιση υλοποίησής τους και τελικά τα προσδοκώμενα ωφέλη και τους στόχους που τίθενται (π.χ. 3 Data Centres έτυχε να υλοποιηθούν και θα παραμείνουν παρόλη την κατεύθυνση προς ενοποίηση ΙΤ και υπολογιστικών συστημάτων και την εισαγωγή και εκμετάλλευση νέφους υπολογιστών, όπου οι ζητούμενες διαδικασίες θα προσφέρονται ‘as a Service’. Aντί γι αυτό, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πραγματικά προς μια και μοναδική υλοποίηση ενός (ασφαλώς redundant) Data Centre/Κεντρικού Συστήματος, από το οποίο θα παρέχονται όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου εσωτερικά και προς τους πολίτες).
  1.2. Συμφωνείτε με την προτεραιότητα που δίνεται στην ανάπτυξη καθολικών τεχνολογικών υποδομών όπως τα «Πληροφοριακές Υποδομές και Datacenter της Δημόσιας Διοίκησης», «Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» κ.λπ.
  Αυτός είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακος, την ομοιογένεια προσφερόμενων υπηρεσιών ανεξαρτητως φορέα παροχής ή γεωγραφικής θέσης και – κυρίως – την οικονομία πόρων (και μείωση λειτουργικού κόστους). Παρόλ’ αυτά όμως ακόμη και σε τέτοια έργα, παρατηρείται ο ίδιος κατακερματισμός σε μικρότερα υποέργα, διάκριση μεταξύ σταθερών και κινητών επικοινωνιών (!), είτε σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, όπως π.χ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με τις 9 ‘νησίδες’. Τέτοιου είδους υλοποιήσεις μεγάλων – κατά τα άλλα ‘οριζόντιων’ έργων, στην ουσία αναιρούν την αξία του οριζόντιου, καθώς δεν υπάρχει end-to-end υλοποίηση για υπηρεσίες οι οποίες έχουν συγκλίνει προ πολλού (όπως υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών) και δεν έχει καμμία έννοια ο διαχωρισμός τους ή η γεωγραφική τους διαίρεση. Εκτός όλων των άλλων δε, τέτοιου είδους κατακερματισμός οδηγεί τελικά σε εφιάλτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όταν για παράδειγμα ο δημόσιος λειτουργός στην πόλη Α που ανήκει στη νησίδα που έχει αναλάβει ο ανάδοχος Χ δεν καταφέρνει να επικοινωνήσει με το συνάδελφό του στην πόλη Β που έχει αναλάβει ο ανάδοχος Υ και άντε να βρει κανείς ποιός τελικά φταίει και που είναι το πρόβλημα. Δεν θα υπάρχει καμμία end-to-end responsibility έτσι, ή πάντως θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και ακριβό να βρεθεί η άκρη. Είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε ΄και αναμένουμε από τέτοια έργα?
  3. Ερωτήσεις για τις Δομές και την Υλοποίηση
  (Αφορούν τα κεφάλαια 5 [5.1, 5.2, 5.4], 8 και 9 του κειμένου)
  1.1. Πιστεύετε ότι περιγράφονται με σαφήνεια οι δομές Σχεδιασμού και Υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής;
  Περιγράφονται με αρκετή σαφήνεια αλλά φαίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκες, ενώ δεν περιγραφεται ξεκάθαρα ο τρόπος και οι αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων, η ύπαρξη Steering Group για τα έργα όπου μετέχουν όλοι οι stakeholders, κλπ. Δεν φάινεται επίσης να ακολουθούνται οι σύγχρονες μέθοδοι project management με τη θέσπιση ομάδων παρακολούθησης έργων, οι οποίες παραμένουν ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ σε βάθος χρόνου και είναι ανεξάρτητες από τα πολιτικά πρόσωπα που συνεχώς αλλάζουν για να μπορέσουν να εγγυηθούν τη συνέχεια του εγχειρήματος.
  1.3.1. Τι θα προσθέτατε ή θα αλλάζατε για να γίνει το χρονοδιάγραμμα πιο ρεαλιστικό;
  Η προτεριαοποίηση των έργων και η αλληλεξάρτησή τους, καθώς και ο διαχωρισμός τους σε θεμελιώδη προαπαιτούμενα για την υλοποίηση άλλων, αλλά και η εξάρτηση τους από προηγούμενες πολιτικές ή άλλες αποφάσεις κλπ.
  1.4. Πιστεύετε ότι εκτός των όσων αναφέρονται, υπάρχουν και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της Εθνικής Στρατηγικής; αν ναι, περιγράψτε τους σύντομα.
  Ο μοναδικός ίσως πιό κρίσιμος παράγοντας είναι η εγκαθίδρυση μιας τέτοια δομής εκτέλεσης της στρατηγικής που θα είναι διαχρονική και ανεξάρτητη από πολιτική ηγεσία του εκάστοτε υπουργείου/ων.
  Αλλιώς, Decision making process, Steering Group and KPIs per project.
  Ευχαρι΄στώ
  Ιωάννης Κάκκος

 • Εισαγωγικά Σχόλια

  Ως ΕΕΛ/ΛΑΚ χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία έναρξης δημοσίου λόγου σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αλλά και υπογραμμίζουμε τη σημασία του να πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στη στόχευση και τους τρόπους υλοποίησης της προκειμένου να:

  (α) αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ και το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

  (β) μειωθούν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σημαντικότερων έργων ΤΠΕ και να αποφευχθούν οι συνακόλουθοι κίνδυνοι αποτυχίας αυτών

  (γ) βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη με την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

  (δ) αναπτυχθεί βιώσιμη Ελληνική βιομηχανία λογισμικού και υπηρεσιών ΤΠΕ

  (ε) είναι σε μεγαλύτερη συνάφεια με τους στόχους του Ευρωπαικού Ψηφιακού Θεματολογίου

  Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να εξυπηρετηθούν με την ισχυροποίηση και επέκταση των υποδομών Ανοιχτών Δημόσιων Δεδομένων και την περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας, καθώς και την ανάπτυξη και χρήση Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από τη δημόσια διοίκηση με παράλληλη υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και την πραγματική υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη κοινοτήτων εντός της δημόσιας διοίκησης αλλά και με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, όπως και των διαφόρων παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, η απουσία των οποίων είναι αδικαιολόγητη στην παρούσα έκδοση της Στρατηγικής. Τέλος, με δεδομένη την κρισιμότητα της οικονομικής συγκυρίας και τους περιορισμένους πόρους που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Δημόσια Διοίκησης, τα έργα ΤΠΕ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη στρατηγική στόχευση, μόχλευση υπαρχόντων πόρων, ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας λογισμικού και μείωση της κλίμακας και διάρκειας εφαρμογής.

  Μολονότι η Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση εμφανίζει θετικά στοιχεία που τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, οι σχετικές δράσεις εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και αποσπασματικές. Η Στρατηγική είναι κατά συνέπειαα απαραίτητο:

  (α) να δώσει προτεραιότητα στην αξιοποίηση και ολοκλήρωση των νομοθετικών ρυθμίσεων που ο Έλληνας νομοθέτης έχει θεσπίσει,

  (β) να θέσει συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που θα καταστήσουν τη σχετική νομοθεσία πραγματικά λειτουργική και

  (γ) να δώσει έμφαση στη χρήση ανοιχτών δεδομένων, προτύπων και ΕΛ/ΛΑΚ όχι απλώς ως έργα Ανοιχτής Διακυβέρνησης, αλλά ως βασικά εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα.

  Οι παραπάνω στόχοι είναι απολύτως σύμφωνοι με το πνεύμα του Ψηφιακού Θεματολογίου, αλλά και τις κατευθύνσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζει τα ανοιχτά δεδομένα ως το “πετρέλαιο του 21ου αιώνα”1 και την ανάγκη για άνοιγμα των δεδομένων ως ταυτόσημη με το “ξεκλείδωμα ενός χρυσορυχείου”2. Αντίστοιχα, η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών υποστηρίζεται από την πλατφόρμα JOINUP3 που αποτελεί με τη σειρά της μέρος τoυ προγράμματος Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA)4 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής για τη δημιουργία μια ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής αγοράς. Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2000 και όπως δείχνει η εμπειρία του προγράμματος Open Source Observatory and Repository (OSOR)5 όσο περισσότερο αυξάνεται η γνώση και οι δεξιότητες της δημόσιας διοίκησης τόσο αυξάνει και η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από αυτήν.6 Επιπλέον οι μελέτες για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση δείχνουν ότι συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της διαφάνειας, στη διαλειτουργικότητα, στην ανεξαρτησία του δημοσίου τομέα από προμηθευτές, στο άνοιγμα των αγορών και στην ευελιξία στη χρήση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων.7

  Οι απαντήσεις που δίνει η ΕΕΛΛΑΚ στα τρία τμήματα της διαβούλευσης προσεγγίζουν το ζήτημα της Εθνικής Στρατηγικής ΤΠΕ από τη σκοπία της στρατηγικής χρήσης ανοιχτών δεδομένων, προτύπων και ΕΛ/ΛΑΚ ως βασικούς άξονες

  (α) βελτίωσης της ζωής του πολίτη,

  (β) βιώσιμης ανάπτυξης με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο χώρο της αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα

  (γ) αύξησης της διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στη νομοπαρασκευαστική και νομοθετική λειτουργία και στη λειτουργία των δικαστηρίων και

  (δ) αξιοποίηση υπαρχόντων ανθρωπίνων πόρων, τεχνογνωσιας και υποδομών ΤΠΕ και

  (ε) αποφυγή χρονοβόρων και δαπανηρών παρεμβάσεων που δεν έχουν πιθανότητες βιωσιμότητας ούτε μπορούν να ανταποκριθούν στο επείγον της κατάστασης

  Ειδικότερα:

  1.Ερωτήσεις για την Στρατηγική

  Tα βασικότερα προβλήματα της Στρατηγικής όπως έχει εκφρασθεί στο παρόν κείμενο είναι τα εξής:

  – Υπάρχει πολύ περιορισμένη αναφορά στην οικονομική κρίση8 και

  (α) τις συνακόλουθες συνέπειες της στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσει μία Στρατηγική ΤΠΕ υπό αυτές τις συνθήκες και

  (β) ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά μιας Στρατηγικής ΤΠΕ για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την ενίσχυση της τοπικής αυτοδύναμης και βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

  – Η Στρατηγική στην παρούσα της μορφή φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από δύο κείμενα: (α) το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 και

  (β) τις υποχρεώσεις της χώρας όπως προσδιορίζονται στη δανειακή σύμβαση

  – Μολονότι οποιαδήποτε Στρατηγική ΤΠΕ στην Ελλάδα αναγκαστικά βρίσκεται σε συνάφεια και δεν μπορεί να αγνοήσει τα κείμενα αυτά, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να δώσουν τη στρατηγική κατεύθυνση για την πορεία της χώρας σε σχέση με τις ΤΠΕ, ούτε φαίνεται να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες στοχεύσεις ανά τομέα πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι η επίτευξη μετρικών στόχων, όπως οι Key Performance Indicators (KPI) είναι σημαντική με δεδομένη την υστέρηση της χώρας μας σε αυτούς τους τομείς, δεν μπορεί να είναι η μόνη στρατηγική προτεραιότητα, ειδικά τη στιγμή που το Ψηφιακό Θεματολόγιο εντοπίζεται κυρίως στην ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την παροχή δεδομενοκεντρικών υπηρεσιών στον πολίτη.

  – Η έμφαση στην υλοποίηση μεγάλων έργων κυρίως κυρίως μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έχει ως αποτέλεσμα η ίδια η Στρατηγική να ακολουθεί τη λογική των προγραμμάτων παρά τα προγράμματα τη λογική της Στρατηγικής.

  Ειδικότερα σε σχέση με τη στρατηγική προτείνονται οι ακόλουθες προτεραιότητες:

  Α. Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση ως στρατηγική επιλογή:

  – Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα στη δημόσια διοίκηση τα οποία πολλαπλασιάζονται σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα:

  * μειώνεται το κόστος από την αγορά του λογισμικού, αφού δεν αγοράζονται άδειες

  * ακόμη κι όταν το συνολικό κόστος κτήσης του λογισμικού είναι το ίδιο όπως στην περίπτωση του κλειστού λογισμικού, με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ έχουμε μία μεταφορά του κέντρου κόστους από τις άδειες σε ανθρωποχρόνο. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή ειδικά σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Το αδειοδοτικό κόστος, ειδικά όταν τα πνευματικαά δικαιώματα επί του λογισμικού δεν ανήκουν σε Ελληνικές εταιρίες, ουσιαστικά μεταφράζεται σε μεταφορά πόρων από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αναλόγως με τη δεσμευτικότητα της άδειας μπορεί να συνεπάγεται και εξάρτηση από τον αδειοδότη. Επιπλέον, δε μεταφέρεται τεχνογνωσία παρά μόνο σε συγκεκριμένο λογισμικό και κατά συνέπεια δημιουργείται επιπλέον εξάρτηση από τον πάροχο της κλειστής τεχνολογίας. Αντιθέτως, η χρήση ανοιχτών αδειών επιτρέπει μικρότερες εξαρτήσεις από συγκεκριμένους παρόχους ΤΠΕ, πιο ανταγωνιστικές αγορές ΤΠΕ και δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τεχνογνωσία που μπορεί να αξιοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι οι χρηματοροές καταλήγουν σε τοπικές εταιρίες που προσαρμόζουν ανοιχτό λογισμικό και άρα δεν οδηγεί σε απώλειες συναλλάγματος, αλλά ενισχύει την εντόπια αγορά ΤΠΕ.

  – Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση για το λογισμικό που αναπτύσσει η ίδια καθώς και για το λογισμικό που αναπτύσσεται εξαρχής για αυτήν αποτελεί νομοθετική επιταγή του Ν. 3979/2011 (αρ.19). Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να εκδοθούν οι απαιτούμενες κανονιστικές πράξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί το σχετικό πλαίσιο. Επίσης, είναι απαραίτητο να δοθούν αναλυτικές οδηγίες στους στους φορείς της δημόσιας διοίκησης σχετικά με το πως θα πρέπει να διενεργούν τους σχετικούς διαγωνισμούς, να παρακολουθούν τα σχετικά έργα και να αναπτύσσουν δική τους τεχνογνωσία, ειδικά μέσα από τη δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ με συμμετοχή τόσο δημοσίων υπαλλήλων όσο και ιδιωτών προγραμματιστών και εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Οι σχετικές οδηγίες του JOINUP πάνω στη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ εν γένει9 και της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Άδειας (EUPL) ειδικότερα,10 που θα πρέπει να είναι η άδεια επιλογής της δημόσιας διοίκησης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την ανάπτυξη αντίστοιχων διαδικασιών από την Ελληνική δημόσια διοίκηση.

  B. Δημιουργία και Χρήση Ανοιχτών Δεδομένων ως βασική πολιτική ΤΠΕ για τη διαφάνεια και την ανάπτυξη

  – Τόσο η πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας11 όσο και η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση αδειών ανοικτών μεταδεδομένων12, αλλά και τα αντίστοιχα κείμενα πολιτικής του Ψηφιακού Θεματολογίου13 αποτελούν έκφρασή της γενικότερης τάσης που υπάρχει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ο δημόσιος τομέας να παρέχει δεδομένα σε ανοιχτή και μηχαναγνώσιμη μορφή, χωρίς τεχνικούς, οργανωτικού ή νομικούς περιορισμούς και να επιτρέπει τόσο στην αγορά όσο και στην κοινωνία των πολιτών να αναπτύσσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας επί αυτών των δεδομένων.

  – Στο Ελληνικό συμφραζόμενο, η ανάγκη για μια στρατηγική ανοιχτών δεδομένων γίνεται ακόμη σημαντικότερη στο πλαίσιο των ακόλουθων αναγκών:

  (α) να αυξηθεί η διαφάνεια στη δράση της διοίκησης, των δικαστηρίων και του κοινοβουλίου

  (β) να μειωθεί το κόστος για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και μιας σειράς βασικών υπηρεσιών προς τον πολίτη

  (γ) να είναι δυνατή η εύκολη αποτίμηση του κόστους επένδυσης και η συνακόλουθη πραγματοποίησή της

  – Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις ανοιχτών δεδομένων είναι απαραίτητο:

  * να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3979/2011 με την έκδοση των απαράιτητων κανονιστικών πράξεων για την κοινοχρησία και ανοιχτή διάθεση δεδομένων

  * να τεθεί ένα βασικό αδειοδοτικό πλαίσιο που να προβλέπει διαδικασίες τόσο πρόσκτησης όσο και διάθεσης δεδομένων κάνοντας χρήση αδειών Creative Commons ή ισοδύναμων

  * να ολοκληρωθούν οι υποδομές απόθεσης και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων στα πρότυπα των δικτυακών τόπων data.gov.gr που έχουμε δει τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών

  * να υπάρξουν πρότυπες διαδικασίες για το άνοιγμα των δεδομένων και να οριστούν υπεύθυνοι φορείς και άτομα για βασικά σύνολα δεδομένων της δημόσιας διοίκησης

  – Να ανοιχτούν δεδομένα σε συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα:

  * Γεωχωρική Πληροφορία: να ολοκληρωθεί η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας

  * Πολιτιστική και Τουριστική Πληροφορία: να αξιοποιηθούν οι ψηφιοποιήσεις από προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια στήριξης και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και να εφαρμοστεί στην πράξη ο κανόνας των προσκλήσεων της Ψηφιακής Σύγκλισης για την ανοιχτή διάθεσης δεδομένων και μεταδεδομένων

  * Οικονομική Πληροφορία: ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός να παρέχονται σε ανοιχτή και μηχαναγνώσιμη μορφή, σε σταθερό σημείο απόθεσης. Να αξιοποιηθούν τα δεδομένα και μεταδεδομένα του Δι@υγεια προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση στην οικονομική πληροφορία. Να επιδιωχθεί η ανοιχτή οικονομική πληροφορία και στο επίπεδο της περιφέρειας και του δήμου.

  * Νομοθετική Πληροφορία: να εφαρμοστεί ο Ν. 3048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση και να επιδιωχθεί η σταθερή και κωδικοποιημένη αποτύπωση του νόμου ήδη από το σημείο παραγωγής του, η σημασιολογική αποτύπωση του νόμου και η διασύνδεση του τόσο με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους της διοίκησης, όσο και με τις κατ’εφαρμογή τους δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, να συνδεθεί με τα σχέδια νόμου, τις εκθέσεις συνεπειών και την προβλεπόμενη από το νόμο αποτίμηση της ρύθμισης κάθε τρία χρόνια.

  * Κοινοβουλευτική Πληροφορία: πέρα από τη σύνδεση με τη νομοθετική πληροφορία, το σύνολο των συνεδριάσεων του κοινοβουλίου, των επιτροπών καθώς και η κοινοβουλευτική δράση ανά βουλευτή και κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να δίνονται με άδειες Creative Commons ή ισοδύναμες σε μηχαναγνώσιμη μορφή και σε σταθερό σημείο απόθεσης.

  * Δικαστική Πληροφορία: οι αποφάσεις των δικαστηρίων να δίνονται σε ανοιχτή και μηχαναγνώσιμη μορφή, με σημασιολογική αποτύπωση σε σταθερό σημείο απόθεσης και με διασύνδεση με τη νομοθετική πληροφορία.

  – Η πρόσβαση στην πληροφορία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ν. 3979/2011 θα πρέπει να είναι εφικτή και μέσα από υποδομές ΤΠΕ και να διατίθεται με κατάλληλη ανοιχτή άδεια.

  – θα πρέπει να υπάρξουν μετρικές μέθοδοι για την εκτίμηση της “ανοιχτότητας” στα πρότυπα του συστήματος των αστεριών του Tim Berners-Lee προκειμένου να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο τα ανοιχτά δεδομένα εφαρμόζονται στη δημόσια διοίκηση.14

  Γ. Τα ανοιχτά πρότυπα και η διαλειτουργικότητα ως προαπαιτούμενο της ανοιχτής διακυβέρνησης

  – Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Στρατηγικής για τις ΤΠΕ. Ενώ ο νόμος για τη διαλειτουργικότητα υπάρχει ήδη από το 2008 (αρ. 27 Ν. 3731/2008), οι σχετική Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του εξακολουθεί να μην έχει εκδοθεί.

  – Η επικαιροποίηση του πλαισίου διαλειτουργικότητας θα πρέπει να γίνεται με συμμετοχή τόσο της κοινωνίας των πολιτών, όσο και της αγοράς με τη ρυθμιστική εποπτεία της διοίκησης.

  – Η διαλειτουργικότητα μπορεί να εξασφαλισθεί με τη χρήση ανοιχτών προτύπων και με την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας όχι μόνο στο τεχνολογικό, αλλά και στο σημασιολογικό, νομικό και οργανωτικό επίπεδο καθώς και στο επίπεδο πολιτικών διάθεσης της πληροφορίας έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ανοιχτή διάθεση της πληροφορίας.

  – Ακόμη κι αν παραμείνουμε στη λογική των συγχρηματοδοτούμενων έργων ως βασική παράμετρο και μέσο για τη χάραξη Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, το οποίο δεν πρέπει να γίνει, θα πρέπει τα έργα αυτά να αντιμετωπισθούν με τη μορφή συνόλων έργων και συνδεόμενων πράξεων που θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα όχι μόνο σε τεχνολογικό αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο με τη δημιουργία συμφώνων συνεργασίας διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τους ορισμούς του European Interoperability Framework (EIF).15

  Δ. Αξιοποίηση Υφιστάμενων ανθρωπίνων και υλικών πόρων και δημιουργία κοινοτήτων χρηστών

  – Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση είναι η πολλαπλή προμήθεια των ίδιων πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορίας. Επίσης, η τεχνογνωσία που έχουν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης συχνά χάνεται καθώς εγκαταλείπουν την ενεργό δράση. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν δράσεις που να εξυπηρετούν τόσο την κοινοχρησία δεδομένων και πληροφοριακών υποδομών όσο και τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικών (communities of practice) στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει:

  (α) να ενισχυθούν όπου υπάρχουν16 και να αναπτυχθούν όπου δεν υπάρχουν μητρώα πληροφοριακών συστημάτων, συνόλων δημοσίων δεδομένων καθώς και αδειών για ΤΠΕ και συνόλα δεδομένων. Δε θα πρέπει να επιτρέπεται προμήθεια συστημάτων ΤΠΕ και πληροφορίας πριν τον υποχρεωτικό έλεγχο των μητρώων και η παραλαβή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από την ενημέρωση των μητρώων.17

  (β) να δημιουργηθούν διαδικασίες εκκαθάρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και πρόσκτησης αδειών που να εξασφαλίζουν την απόκτηση του συνόλου των δικαιωμάτων που είναι απαραίτητες για τους φορείς προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν τη δημόσια αποστολή τους και να διαμοιράζονται την πληοφορία τουλάχιστον με τους άλλους δημόσιους φορείς. Ειδικότερα, το σύνολο της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία δεξαμενή δικαιωμάτων, ενώ θα πρέπει να ακολουθείται ο κανόνας ότι δεν μπορεί να αποκτούνται λιγότερα δικαιώματα από εκείνα που ο φορέας χρειάζεται προκειμένου να επιτέλεσει τη δημόσια αποστολή του.

  (γ) να υπάρξουν ηλεκτρονικές κοινότητες πρακτικής (communities of practice) από δημοσίους υπαλλήλους και χρήστες με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών έτσι ώστε αφενός μεν να είναι δυνατόν να υπάρξει μεταφορά συσσωρευμένης γνώσης, αλλά και να δοθεί έμφαση στις ανάγκες του πολίτη. Η δημιουργία τέτοιοων δικτύων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, αλλά απαιτεί προσωπικό που θα αναλάβει εξολοκλήρου την καλλιέργεια και υποστήριξη των σχετικών κοινοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών που έγιναν τα τελευταία χρόνια αλλά απαιτούν στήριξη και συνέχεια είναι τα Labs του Open Gov18 και το StartupGreece.19

  Ε. Δημιουργία Ανοιχών Υποδομών – Διάθεση μέρους του Φάσματος ως Κοινή Ανοιχτή Υποδομή

  Το ραδιοφάσμα αποτελεί δημόσιο αγαθό και είναι ζωτικής σπουδαιότητας για την επίτευξη κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών στόχων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η απόδοση 2 Χ 5 MHz σε συνεχόμενα τμήματα των 2 Χ 2,5 MHz σε οποιαδήποτε από τις φασματικές ζώνες φασματικές ζώνες των 800 – 900 MHz για ελεύθερη κοινωνική χρήση, δηλαδή δίχως την ανάγκη εκχώρησης ιδιωτικών δικαιωμάτων και εκτός των διαδικασιών της δημοπρασίας.

  Μέρος του φάσματος προτείνεται να μην δημοπρατηθεί αλλά να αποδοθεί με την μορφή του «κοινού αγαθού» στους πολίτες της χώρας. Έτσι, μεμονωμένοι πολίτες, ενώσεις και σωματεία, ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου και Πανεπιστήμια θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις συχνότητες αυτές για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών καθώς και την παροχή υπηρεσιών ασύρματης επικοινωνίας χωρίς την προηγούμενη λήψη άδειας από κάποια εντεταλμένη αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι ο τερματικός τους εξοπλισμός θα πληρεί ορισθείσες τεχνολογικά ουδέτερες προδιαγραφές, που θα προστατεύουν την υγεία των πολιτών και θα εγγυώνται την αποφυγή παρεμβολών.[20]

  Τα προφανή οφέλη από την απόδοση φασματικών ζωνών στην ελεύθερη κοινωνική χρήση έχουν ωθήσει ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές. Σε αυτό το μήκος κύματος η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) υιοθέτησε προσφάτως κανόνες για την χρήση ανεκμετάλλευτων φασματικών ζωνών χωρίς αδειοδότηση μέσω της χρήσης συσκευών ασύρματης ευρυζωνικότητας[21]. Ακολούθως, στις 15 Απριλίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της εισαγωγής σε Κοινοτική Απόφαση διατάξεων, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη κοινωνική χρήση φασματικών ζωνών στα κράτη – μέλη της ΕΕ.[22]

  Περαιτέρω, την 1η Σεπτέμβρη 2011 η Βρετανική OFCOM εξέδωσε επίσημο έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο θα προβεί στο εγγύς μέλλον στην απελευθέρωση της χρήσης ανεκμετάλλευτων φασματικών ζωνών για ορισμένες κατηγορίες «έξυπνων» ασύρματων συσκευών.[23]

  ==
  Αναφορές
  ==

  1 http://www.thenewfederalist.eu/Neelie-Kroes-Information-is-the-new-oil,04732

  2 http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/opendata/

  3 https://joinup.ec.europa.eu/

  4 http://ec.europa.eu/isa/

  5 υπήρξε ο πρόδρομος του JOINUP Software και λειτούργησε από το 2006 μέχρι το 2010

  6 https://joinup.ec.europa.eu/software/studies/osor-more-they-know-more-they-share-introducing-open-source-software-communities-eu

  7 https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/document/oss-procurement-guideline-public

  8 με εξαίρεση την αναφορά στις υποχρεώσεις της χώρας από τη δανειακή σύμβαση **δώσε σχετική αναφορά στο άρθρο**

  9 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/FAQ-LL-V131-EN.pdf

  10 http://joinup.ec.europa.eu/system/files/guidelines/EUPL%201.1%20Guidelines%20EL.pdf

  11 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/el.pdf

  12 https://joinup.ec.europa.eu/category/licence/isa-open-metadata-licence-v10

  13 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/891

  14 http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/star-scheme-by-example/

  15 http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_iop_communication_en.pdf

  16 π.χ. στην περίπτωση των γεωχωρικών δεδομένων υπάρχει το πιο εκτεταμένο σύνολο μεταδεδομένων για τη δημόσια πληροφορία, λόγω των υποχρεώσεων της Οδηγίας INSPIRE και της εφαρμογής της με το Ν. 3882/2010.

  17 Οι κανόνες αυτοί τίθενται ήδη στους 3882/2010 και 3979/2011, αλλά θα πρέπει να εξειδικευτούν και να αναπτυχθούν τα πληροφοριακά συστήματα που να επιτρέπουν την εφαρμογή τους.

  18 http://labs.opengov.gr/

  19 http://www.startupgreece.gov.gr/el

  [20] Στο σημείο αυτό υιοθετούμε την πρόταση της 13.01.12 της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος και του Δικτύου για την Ψηφιακή Απελευθέρωση http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=499

  [21] FCC (November 4th, 2008, Second Report and Order and Memorandum Opinion and Order, ET Docket Nos. 02-380 and 04-186, 23 FCC Rcd 16807, και FCC, September 23th, 2010, Second Memorandum Opinion and Order, ET Docket Nos. 04-186 and No. 02-380, FCC 10 – 174, προσβάσιμο: http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-174A1.pdf)

  [22] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0151&language=EN&mode=XML

  [23] OFCOM Statement (September 1st, 2011), Implementing Geolocation, Summary of Consultation Responses and Self – Tests, προσβάσιμο : http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/geolocation/statement/statement.pdf

  [24] Βλ. π.χ. το σύστημα στη Μ. Βρετανία http://www.egov.vic.gov.au/focus-on-countries/europe/countries-europe/united-kingdom/trends-and-issues-united-kingdom/e-government-united-kingdom/cabinet-office-e-government-unit-united-kingdom-archive.html

 • 27 Μαρτίου 2012, 23:09 | Διανέλος Γ. Γεωργούδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι γνωστό ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα προσέφερε τεράστια οφέλη στην χώρα, τόσο σε επίπεδο δημοσιονομικό, όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι ολοκληρωθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Για να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους εξής τέσσερις άξονες:

  1. Στον τεχνικό άξονα να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα ένα σύμπλεγμα κεντρικών υποδομών, ή αν θέλετε της σπονδυλικής στήλης όλου του συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αν αυτό υλοποιηθεί σωστά θα απλοποιήσει τις απαιτήσεις και θα διευκολύνει σημαντικά την υλοποίηση όλων των επιμέρους συστημάτων, τα οποία θα έρχονται να «κουμπώσουν» σε αυτό. Οι κεντρικές υποδομές περιλαμβάνουν:

  1.1. Ένα κεντρικό data-center (όπως αυτό υπό ανάπτυξη για την ΚτΠ και την ΓΓΠΣ) στο οποίο να λειτουργούν όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτή η υποδομή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ταχύτητα, ασφάλεια, και σταθερότητα όλων των συστημάτων.

  1.2. Την χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για όλες τις συναλλαγές του συστήματος (είτε μεταξύ προσώπων είτε μεταξύ εφαρμογών). Κεντρικές web-services θα επέτρεπαν την χρήση της τεχνολογίας σε όλα τις επιμέρους εφαρμογές. Αυτή η υποδομή θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ασφάλεια των συναλλαγών και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η έκδοση των smartcard με πιστοποιητικά υψηλής ασφάλειας (και το απαιτούμενο hardware/software για ψηφιακή υπογραφή) θα μπορούσε να γίνεται στα ΚΕΠ ή στις τράπεζες.

  1.3. Ο ορισμός ενός ευέλικτου προτύπου ηλεκτρονικού εγγράφου, και η υλοποίηση μιας κεντρικής υποδομής web-services για όλες τις συναφείς υπηρεσίες (περιλαμβανομένων της πρωτοκόλλησης, αποθήκευσης, αποστολής με απόδειξη παραλαβής, κλπ).

  1.4. Την τυποποίηση της πρόσβασης σε όλες τις κεντρικές βάσεις δεδομένων (στο data-center) μέσω web-services γενικής χρήσης, όπου θα ελέγχεται ειδικά και θα καταγράφεται κάθε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Θα επιτρέπεται έτσι η πρόσβαση σε δεδομένα μόνον στις εφαρμογές και πρόσωπα που έχουν αυτό το δικαίωμα. Θα διασφαλίζεται ο έλεγχος εκ μέρους του πολίτη της χρήσης των δεδομένων που τον αφορούν. Και θα εξαλειφτεί το επικίνδυνο φαινόμενο τα ίδια δεδομένα να είναι διάσπαρτα σε πολλαπλά συστήματα, και θα μειωθεί σημαντικά η πιθανότητα λαθών.

  1.5. Την υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής υποδομής για όλες τις πληρωμές του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αξιοποιώντας το τραπεζικό σύστημα. Κάθε είδους πληρωμή (από τον πολίτη στο κράτος, από το κράτος στον πολίτη ή στον υπάλληλο ή στην επιχείρηση) θα γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι δεν θα υπάρχει ανάγκη ταμείων, παραβόλων, επιταγών, κλπ.

  1.6. Την υλοποίηση της τεχνολογίας ενός κεντρικού thin-client ERP αρχικά μόνο σε επίπεδο λογιστικό για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χρησιμοποιώντας τον τυποποιημένο πίνακα λογαριασμών της ΕΕ (ESA 95).

  Οι παραπάνω 6 υποδομές είναι καθαρά τεχνολογικού χαρακτήρα, και μπορούν να υλοποιηθούν πολύ γρήγορα και με σχετικά μικρό κόστος (υπολογίζω χοντρικά ότι για τα σημεία 1.2 μέχρι 1.6, χρειάζονται 10 μήνες και 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υποδομές hardware στο data-center (1.1) είναι πιθανά επαρκείς.

  Η γρήγορη υλοποίηση αυτών των κεντρικών υποδομών θα μεγάλωνε σημαντικά την πιθανότητα επιτυχίας του έργου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, γιατί α) θα απλοποιούσε την ανάπτυξη και συντήρηση των επί μέρους συστημάτων, β) θα διευκόλυνε τις συνέργιες μεταξύ συστημάτων, γ) θα λειτουργούσε σαν μια de-facto πλατφόρμα προτύπων, δ) θα διευκόλυνε την μέτρηση και έλεγχο επιτυχίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

  2. Στον νομοθετικό άξονα πρέπει να υλοποιηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο (κάτι που όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία είναι απολύτως απαραίτητο).

  2.1. Πρέπει να επιβάλλεται η χρήση της κεντρικής υποδομής από όλα τα υπό ανάπτυξη συστήματα πληροφορικής, και να οριστεί το χρονικό πλαίσιο μετάπτωσης όλων των συστημάτων legacy που θα διατηρηθούν. Μόνο μια κεντρική αρχή θα μπορεί να επιτρέπει εξαιρέσεις σε περιπτώσεις καλά τεκμηριωμένες (π.χ. ορισμένα συστήματα του υπουργείου αμύνης, κλπ.).

  2.2. Να νομοθετηθεί ότι χρηματοδοτήσεις φορέων της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης θα γίνεται μόνο μέσα στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και ειδικά όταν ο φορέας είναι ενημερωμένος ως προς το κρατικό ERP

  2.3. Πρέπει βραχυπρόθεσμα να καταστεί παράνομο μια κρατική αρχή να ζητά στον πολίτη να προσκομίσει κάποιο στοιχείο που βρίσκεται σε άλλη κρατική αρχή.

  3. Στο σχεδιαστικό άξονα, πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απλοποίησης των αναγκών του κράτους, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να αυτοματοποιηθεί η γραφειοκρατία, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για να απλοποιηθούν τα πάντα. Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα. Πιστεύω ότι η απλοποίηση πρέπει να γίνει top-down. Μια ιδέα είναι η εξής.

  3.1. Να γίνει μια ομάδα ειδικών που θα ετοιμάσουν εκ του μηδενός 1) μια λίστα όλων των απαραιτήτων συναλλαγών μεταξύ πολίτη και κράτους, 2) μια λίστα όλων των απαραιτήτων εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών, 3) μια λίστα όλων ελεγκτικών εφαρμογών που είναι θεμιτοί, και τέλος 4) ένα κείμενο αρχών.

  3.2. Αυτές οι λίστες να μοιραστούν στα επιμέρους υπουργεία, και ειδικοί σε θέματα διαχείρισης μαζί με έμπειρους λειτουργούς των υπουργείων να συντάξουν ένα γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για κάθε υπουργείο, το οποίο σχέδιο θα χρησιμοποιήσουν τέλος σαν βάση εργασίας οι ανάδοχοι για την υλοποίηση αυτών των συστημάτων.

  3.3. Παράλληλα να γίνει μια καταγραφή των συστημάτων που είδη λειτουργούν στο κράτος, και να αξιολογηθεί αν θα πρέπει να αντικατασταθούν ή αν είναι καλύτερα να ενταχθούν στο υπό ανάπτυξη σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

  3.4. Να προσδιορισθούν άμεσα και κυρίως σε ποσοτικό επίπεδο οι στόχοι και τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση των διαφόρων συστημάτων, και να οριστεί η μεθοδολογία καταμέτρησης της επιτυχίας κάθε συστήματος.

  3.5. Να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα όλου του συστήματος με τις προδιαγραφές και πρότυπα της ΕΕ.

  4. Στον διοικητικό άξονα πρέπει να γίνει η αποτελεσματική διαχείριση ενός πολύ περίπλοκου εγχειρήματος, όπου δεν έχουμε καλές εμπειρίες στην Ελλάδα. Προτείνονται οι εξής ενέργειες.

  4.1. Να προσληφθεί επί μονίμου βάσεως ένας διεθνής υποστηρικτικός οργανισμός συμβούλων με αποδεδειγμένη εμπειρία, και ο οποίος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη όλων των πτυχών του εγχειρήματος. Για κρίσιμα επιμέρους συστήματα να προσλαμβάνεται μια εξωτερική ανεξάρτητη εταιρία για την αξιολόγησή τους σε όλα τα στάδια.

  4.2. Να δημιουργηθεί ένας κεντρικός οργανισμός ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο υποστήριξης των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών, τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα. Η αποδοχή των συστημάτων είναι ένα μεγάλο και κρίσιμο ζητούμενο, και ένα σημαντικό μέρος του όλου προϋπολογισμού (ίσως ακόμα και το 50%) πρέπει να διατεθεί στην δημιουργία του κατάλληλου έμψυχου δυναμικού. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρωτίστως τεχνολογικό εγχείρημα.

  4.3. Να δημιουργηθεί ένας κεντρικός οργανισμός συνεχούς ελέγχου των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων κάθε συστήματος, και τα αυτά τα αποτελέσματα να είναι δημόσια. Παράλληλα να ελέγχεται η εκπλήρωση στρατηγικών στόχων όπως η εξάλειψη χρήσης χαρτιού στο δημόσιο.

  4.4. Σε κάθε σύστημα να υπάρχει μια ομάδα που θα αφιερωμένη στο έργο και προσωπικά υπεύθυνη για τα αποτελέσματα.

  4.5. Να μελετηθεί η πρόσληψη ιδιωτικών εταιριών για την ανάπτυξη και λειτουργία μερικών συστημάτων με την μέθοδο του outsourcing. Επειδή τώρα το κράτος πληρώνει για το αποτέλεσμα και όχι για το μέσο, αυτή η εναλλακτική μέθοδος υλοποίησης συστημάτων προσφέρει στο κράτος μεγάλα οφέλη ασφάλειας και επίσης ανταμείβει τις πιο ανταγωνιστικές εταιρίες (και όχι τις καλύτερα διαπλεκόμενες όπως συμβαίνει συχνά).

 • 27 Μαρτίου 2012, 22:12 | Γιάννης Κ. Γιανναράκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι θετική και χρήζει επιβράβευσης και μόνη η προσπάθεια διατύπωσης “Ψηφιακής Στρατηγικής” για τον ελληνικό δημόσιο χώρο.

  Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) αντιμετωπίζει με εξαιρετικά θετική στάση κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, όπου μοναδική διέξοδος αλλά και απάντηση στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής φαντάζει η παραγωγική ανασυγκρότηση και η επένδυση στους τομείς που διαθέτουν άμεσες αναπτυξιακές προοπτικές.

  Είναι επίσης σημαντική η δημόσια διαβούλευση της διατυπωμένης στρατηγικής, ώστε μέσα από τις κριτικές και βελτιωτικές παρεμβάσεις να διαμορφώνει μια σαφέστερη εικόνα για το μέλλον, να περιγράφει καλύτερα τον οδικό χάρτη προς αυτήν και, φυσικά, να στοχεύει σε αποτελέσματα και να πείθει ότι μπορεί να τα επιτύχει.

  Σε αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επιτυχία κάθε ψηφιακού εγχειρήματος καθορίζεται από την δυνατότητα των κοινών ανθρώπων να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει. Αυτή η γενική διαπίστωση, σημαίνει ότι στην Ελλάδα του 2012, ένα σημαντικότατο ποσοστό του πληθυσμού δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ΕΕ, στις ηλικίες 16- 74 ετών.

  Συγκεκριμένα, το 2011, μόνο το 59% του πληθυσμού της Ελλάδας, από 16 ως 74 ετών, έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο χαμηλότερο στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία (50%) και τη Βουλγαρία (55%). Το αντίστοιχο ποσοστό στην «ΕΕ των 27» είναι 78%. Και τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα αν αξιολογηθεί η ικανότητα χρήσης εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  Από την άλλη, η επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος ίσως να μπορεί να σημάνει και μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της Ελλάδας του 2012: Η ταχεία μείωση του δείκτη ψηφιακού αναλφαβητισμού στη χώρα μπορεί να σημάνει πρωτόγνωρη αύξηση της παραγωγικότητας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Τα οφέλη από μια τέτοια αλλαγή μπορούν να είναι της τάξεως των δεκάδων δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκτιμήσεις. Κάθε ποσοστιαία μονάδα του πληθυσμού που θα απελευθερώνεται από το σκοτάδι του αναλφαβητισμού, μπορεί να δρα πολλαπλασιαστικά στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στη μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους, στη βελτίωση της ζωής όλων μας.

  Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το μισό της αύξησης της παραγωγικότητας στις χώρες που παρουσιάζουν θετικούς δείκτες ανάπτυξης, οφείλεται στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Αντιστοίχως και στην Κίνα, η αναπτυξιακή έκρηξη της τελευταίας εικοσαετίας δεν οφείλεται μόνο στο χαμηλό κόστος της εργασίας αλλά και στην ικανότητα της κινεζικής κοινωνίας να αφομοιώνει ταχύτατα τα νέα δεδομένα της γνώσης και να τα ενσωματώνει στη μεγάλη παραγωγή.

  Αυτό πρακτικά σημαίνει τέσσερα πράγματα:

  Πρώτον, ότι είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού.

  Δεύτερον, ότι θα πρέπει να υπάρξει προσανατολισμός στην δημιουργία νέων εύχρηστων υπηρεσιών που να παρέχονται μέσω κινητών συσκευών, οι οποίες ως γνωστόν χρησιμοποιούνται από την μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού.

  Τρίτον, ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν καινοτομικές πρακτικές ώστε να υπάρξουν γρήγορες αποτελεσματικές και ευέλικτες υλοποιήσεις.

  Τέταρτον, κάθε “ψηφιακή” επένδυση πρέπει να στοχεύει στην δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που να ενδυναμώνουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό της οικονομίας.

  Αυτές τις επισημάνσεις έχουν γίνει επανειλημμένα στους αρμοδίους από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ http://www.sekee.gr), ο οποίος έχει προσφερθεί να συμβάλλει με την εμπειρία των μελών του, σε κάθε σχετικό σχεδιασμό και υλοποίηση. Όπως είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον Υφυπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε πρόσφατη συνάντηση μας, ανάμεσα στα μέλη του ΣΕΚΕΕ βρίσκονται φορείς που έχουν αναπτύξει κινητές εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθιερωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για την τεχνολογική τους αρτιότητα και πρωτοπορία. Ο συνδυασμός της εμπειρίας από την υλοποίηση μεγάλων έργων σε όλο των κόσμο με την αποδεδειγμένη ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων για κινητές συσκευές, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους δημόσιους φορείς για τη γρήγορη εισαγωγή υπηρεσιών που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη.

  Η δυνατότητα αυτή έχει μάλιστα αναγνωριστεί από κυβερνήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Λιθουανία και Φινλανδία) οι οποίες πρόσφατα προσκάλεσαν και είχαν συζητήσεις με μέλη μας για την από κοινού ανάπτυξη πρότυπων κινητών εφαρμογών εξυπηρέτησης του πολίτη (m-government applications). Είναι προφανές ότι ο Σύνδεσμος και τα μέλη μας είναι και στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας για την παροχή κάθε δυνατής τεχνογνωσίας και βοήθειας στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την βελτίωση της οργάνωσης των λειτουργιών του δημοσίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της χώρας.

  Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι λόγω του μεγάλους εύρους των ζητημάτων που πραγματεύεται το κείμενο της Στρατηγικής, υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν αναλύονται επαρκώς, παρά το ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμες ως βασικές προϋποθέσεις για την δημιουργία μιας περισσότερο ψηφιακής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα :

  Το ζήτημα των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων και των Ανοικτών Προτύπων στη δημόσια διοίκηση, αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας προκειμένου να μπορούν να αναπτυχθούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κινητές εφαρμογές. Η διάθεση των Δημόσιων Δεδομένων με Ανοικτό τρόπο αποτελεί κεντρική Ευρωπαϊκή πολιτική της Digital Agenda 2020 και είναι κρίσιμη προϋπόθεση προκειμένου να αναπτύσσονται καινοτομικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε κινητών εφαρμογών. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αναφορικά με την Ανοικτή Διαθεσιμότητα των Δημόσιων Δεδομένων βάσει συγκεκριμένων προτύπων, ώστε να αποτελέσουν την κρίσιμη «πρώτη ύλη» σε νέες υπηρεσίες και κινητές εφαρμογές εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.
  Κρίσιμη παράμετρος για την ουσιαστική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ιδιαιτέρως των υπηρεσιών μέσω κινητών εφαρμογών, είναι η άμεση ολοκλήρωση όλων των νομοθετικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές (e-payments και m-payments), την έκδοση ηλεκτρονικών παραστατικών (e-invoicing) και τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet). Δεδομένων των ταχύτατων εξελίξεων στη δημιουργία της SEPA (Single Euro Payments Area), της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της χρήσης κινητών συσκευών για ασφαλείς συναλλαγές (τεχνολογίες NFC) αλλά και της ραγδαίας εξάπλωσης των «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και στη χώρα μας, εκτιμούμε ότι το ζήτημα των ηλεκτρονικών πληρωμών αποτελεί απαραίτητη παράμετρο σε οποιοδήποτε προσπάθεια προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναδείξει το ζήτημα των ηλεκτρονικών πληρωμών και των πληρωμών μέσω κινητών συσκευών σε μείζον Ευρωπαϊκό ζήτημα ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, προσπαθώντας να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αγορά νέων τεχνολογιών έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
  Η δέσμευση για διάθεση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παντού στη χώρα μας και σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, ενισχύει το ρόλο των «έξυπνων» κινητών συσκευών αλλά και των tablet-pc ως νέων εργαλείων πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αναδειχθεί η σημασία των mobile υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (m-government) ως ισότιμου τρόπου πρόσβασης σε όλες τις διαθέσιμες νέες ψηφιακές δυνατότητες.

  Πιστεύουμε ότι αυτές οι δυνατότητες συνεργιών μπορούν να αποτυπωθούν και να αναδειχθούν άμεσα μέσα από μια σειρά ημερίδων / workshop όπου θα μπορούσαν να σχεδιαστούν πρακτικά οι ζητούμενες άμεσες δράσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυτές οι ημερίδες / workshop μπορούν να συνδιοργανωθούν από τους συλλογικούς φορείς, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ελληνικής Κυβέρνησης.

  Επίσης, με δεδομένη την παράλληλη εκκίνηση της διαβούλευσης για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην οποία ο ΣΕΚΕΕ θα λάβει μέρος, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι ο Σύνδεσμός μας θα συμμετάσχει δραστήρια σε κάθε διαβούλευση και σχεδιασμό, συμβάλλοντας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του, ώστε η υλοποίησή του να αποτελέσει πρότυπο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα.

 • 27 Μαρτίου 2012, 18:56 | Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1)Η βελτίωση της διαδικτυακής προσβασιμότητας στην πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και η ενίσχυση της Europeana, της δημόσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ευρώπης, ως πύλη πρόσβασης στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, κατέχουν βασική θέση στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, αποτελούν βασική δράση στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο» (πεδίο Προώθηση πολιτιστικής ποικιλομορφίας και δημιουργικού περιεχομένου), και στην πρωτοβουλία «Συνδέοντας την Ευρώπη» (τομέας Τηλεπικοινωνίες και ΤΠΕ, πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες) και χρήζουν ένταξης στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής, στην περιγραφή του πεδίου προτεραιότητας 2.1.7 Οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία χάρη στη χρήση ΤΠΕ.

  2)Σε συμφωνία με το Ψηφιακό Θεματολόγιο, και ιδίως με την επακόλουθη «Σύσταση της 27.10.2011 για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη», καθώς και με τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη» που θα ψηφιστούν τον Μάιο στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας, και που θα καλούν τα κράτη μέλη μεταξύ άλλων να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, στην Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ, στον άξονα εστίασης 4.1.4.3 Πολιτισμός και Τουρισμός, μέρος β. Προτεινόμενες επιπρόσθετες Ενέργειες για την επίτευξη των στόχων, θα πρέπει να προστεθούν, ως συνέχεια των δύο υπαρχόντων πρώτων σημείων (bullets), τα ακόλουθα, τα οποία αποτελούν προτεραιότητες με βάση τις παραπάνω ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, αλλά και λόγω της σημασίας που έχουν σε εθνικό επίπεδο:
  – Δημιουργία ή ενίσχυση εθνικών σημείων συγκέντρωσης ψηφιακού περιεχομένου (national aggregators) για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων καθώς και για τη συνεισφορά της χώρας στη Europeana
  – Ενίσχυση των ενεργειών για τη χρήση κοινών προτύπων ψηφιοποίησης και τη χρήση μόνιμων αναγνωριστικών για το ψηφιοποιημένο υλικό
  – Ενέργειες για την διασφάλιση της μακροχρόνιας διατήρησης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

  3)Ο άξονας εστίασης Πολιτισμός και Τουρισμός εμπίπτει, όπως προαναφέρθηκε, στο πεδίο προτεραιότητας Οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία χάρη στη χρήση ΤΠΕ και πρέπει να συμπληρωθεί στον πίνακα της παραγράφου 4.2 Αντιστοιχία εθνικής στρατηγικής για τις ΤΠΕ με το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο.

  4)Κατ’ αντιστοιχία με τις προτεινόμενες επιπρόσθετες ενέργειες στον άξονα εστίασης 4.1.4.3 Πολιτισμός και Τουρισμός, στη θεματική περιοχή 5.3.13 Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να γίνει αναφορά, ως Σχεδιαζόμενα έργα για την επίτευξη των στόχων, των τριών μεγάλων έργων που έχουν προταθεί προς ένταξη στην ΨΣ από το ΥΠΠΟΤ («Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του ΥΠΠΟΤ και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», «Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων», «Πολιτιστικό Αποθετήριο : Υπηρεσίες συγκέντρωσης, διάθεσης και μακροχρόνιας διαφύλαξης του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος»), αλλά και έργων που έχουν προταθεί προς ένταξη στην ΨΣ από περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΟΤ, με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΟΤ.

 • 27 Μαρτίου 2012, 18:16 | Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1)Η βελτίωση της διαδικτυακής προσβασιμότητας στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και η ενίσχυση της Europeana, της δημόσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ευρώπης, ως πύλη πρόσβασης στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, κατέχουν βασική θέση στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, αποτελούν βασική δράση στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο» (πεδίο Προώθηση πολιτιστικής ποικιλομορφίας και δημιουργικού περιεχομένου), και στην πρωτοβουλία «Συνδέοντας την Ευρώπη» (τομέας Τηλεπικοινωνίες και ΤΠΕ, πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες) και χρήζουν ένταξης στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής, στην περιγραφή του πεδίου προτεραιότητας 2.1.7 Οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία χάρη στη χρήση ΤΠΕ.

  2)Σε συμφωνία με το Ψηφιακό Θεματολόγιο, και ιδίως με την επακόλουθη «Σύσταση της 27.10.2011 για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη» (http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/el.pdf), καθώς και με τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη» (http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=6259%2F12&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&doc) που θα ψηφιστούν τον Μάιο στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας, και που θα καλούν τα κράτη μέλη μεταξύ άλλων να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, στην Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ, στον άξονα εστίασης 4.1.4.3 Πολιτισμός και Τουρισμός, μέρος β. Προτεινόμενες επιπρόσθετες Ενέργειες για την επίτευξη των στόχων, θα πρέπει να προστεθούν, ως συνέχεια των δύο υπαρχόντων πρώτων σημείων (bullets), τα ακόλουθα, τα οποία αποτελούν προτεραιότητες με βάση τις παραπάνω ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, αλλά και λόγω της σημασίας που έχουν σε εθνικό επίπεδο:
  – Δημιουργία ή ενίσχυση εθνικών σημείων συγκέντρωσης ψηφιακού περιεχομένου (national aggregators) για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων καθώς και για τη συνεισφορά της χώρας στη Europeana
  – Ενίσχυση των ενεργειών για τη χρήση κοινών προτύπων ψηφιοποίησης και τη χρήση μόνιμων αναγνωριστικών για το ψηφιοποιημένο υλικό
  – Ενέργειες για την διασφάλιση της μακροχρόνιας διατήρησης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

  3)Ο άξονας εστίασης Πολιτισμός και Τουρισμός εμπίπτει, όπως προαναφέρθηκε, στο πεδίο προτεραιότητας Οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία χάρη στη χρήση ΤΠΕ και πρέπει να συμπληρωθεί στον πίνακα της παραγράφου 4.2 Αντιστοιχία εθνικής στρατηγικής για τις ΤΠΕ με το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο.

  4)Κατ’ αντιστοιχία με τις προτεινόμενες επιπρόσθετες ενέργειες στον άξονα εστίασης 4.1.4.3 Πολιτισμός και Τουρισμός, στη θεματική περιοχή 5.3.13 Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να γίνει αναφορά, ως Σχεδιαζόμενα έργα για την επίτευξη των στόχων, των τριών μεγάλων έργων που έχουν προταθεί προς ένταξη στην ΨΣ από το ΥΠΠΟΤ («Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του ΥΠΠΟΤ και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», «Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων», «Πολιτιστικό Αποθετήριο : Υπηρεσίες συγκέντρωσης, διάθεσης και μακροχρόνιας διαφύλαξης του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος»), αλλά και έργων που έχουν προταθεί προς ένταξη στην ΨΣ από περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΟΤ, με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΟΤ.

 • 27 Μαρτίου 2012, 17:47 | Αθανάσιος Λιακόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το κείμενο στρατηγικής θα μπορούσε να περιλαμβάνει σαφείς αναφορές για την στρατηγική μετάβασης στο πρωτόκολλο IPv6 για το σύνολο των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών της χώρας καθώς και υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ειδικότερα:
  – Στην ενότητα 4 (εθνική στρατηγική) θα μπορούσε να γίνει αναφορά στην αναγκαιότητα χρήσης του IPv6 στις ευρυζωνικές υποδομές και στη συμβολή της τεχνολογίας στην παροχή ασφαλέστερων μεθόδων επικοινωνίας και στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών,
  – Στην ενότητα 5 (οργανωτική δομή) θα μπορούσε να ορίζεται ο υπεύθυνος φορέας για την μελέτη και το συντονισμό μετάβασης στο IPv6 για το σύνολο των δημόσιων υποδομών με σκοπό την ταχύτερη, απρόσκοπτη και με το μικρότερο κόστος μετάβαση στην νέα κατάσταση του διαδικτύου. Ο φορέας θα μπορούσε να εξειδικεύσει περαιτέρω την στρατηγική μετάβασης στο IPv6, να συμβάλει στην εκπαίδευση του πλήθος των δημοσίων υπαλλήλων στην νέα τεχνολογία και να διαχειριστεί κεντρικά το χώρο διευθύνσεων IPv6 (IPv6 address space) για στο σύνολο των δημοσίων φορέων με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας επικοινωνιών και τη βέλτιστη διαχείριση των υποδομών.
  – Στην ενότητα 6 (οριζόντια έργα) θα μπορούσε να αναφέρεται ότι το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ δύναται να υποστηρίζει το πρωτόκολλο IPv6 για τη διασύνδεση των δημοσίων οργανισμών από την αρχή της λειτουργίας του ενώ το σύνολο των εφαρμογών / υπηρεσιών που θα υλοποιούνται από δημόσιους φορείς θα οφείλουν στο εξής να υποστηρίζουν δυνατότητα διασύνδεσης/αλληλεπίδρασης των πολιτών μέσω IPv6.
  – Στην ενότητα 7 (στοχοθεσία) θα μπορούσε να αναφέρεται το ποσοστό των πολιτών με πρόσβαση πάνω από IPv6 με χρήση παγκοσμίως δρομολογούμενων διευθύνσεων. Επίσης, θα μπορούσε να αναφέρεται το ποσοστό των δημοσίων υπηρεσιών που υποστηρίζουν την επικοινωνία πάνω από IPv6
  – Στην ενότητα 8 (χρονοπρογραμματισμός) θα μπορούσε να αναφέρεται μέχρι πότε οι δημόσιες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές θα πρέπει να υποστηρίζουν πλήρως τις βασικές υπηρεσίες προς τους πολίτες πάνω από IPv6

 • 27 Μαρτίου 2012, 16:04 | Θανάσης Παπαγεωργίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με τον όρο «Εθνική Στρατηγική» θεωρώ ότι πρέπει να δούμε μέσα σε λίγο κείμενο τους γενικούς στόχους. Αυτό που είδα είναι πολλούς διαφορετικούς στόχους και λεπτομέρεια. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα περίμενα απλούς στόχους, οι οποίοι στην συνέχεια να αναλύονται.
  Για παράδειγμα:
  1. Κατάργηση της ανταλλαγής έντυπων ή άλλων υλικών μέσων και της συμβατικής αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών.
  2. Κατάργηση της ανάγκης για συνδιαλλαγή με φυσική παρουσία μεταξύ κράτους και φυσικών προσώπων ή εκπροσώπων νομικών προσώπων.
  3. Ψηφιοποίηση όλων των αρχείων.

  Επίσης, δυστυχώς δώσατε σε διαβούλευση κείμενο 169 σελίδων για 8 ημέρες, κάνοντας δύσκολη την ουσιαστική διαβούλευση.

 • 27 Μαρτίου 2012, 12:26 | Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτάσεις της ΚΕΔΕ για την «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Τ.Π.Ε.»

  H προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Διαφάνειας και της Εξυπηρέτησης του Πολίτη, μέσω της χρησιμοποίησης των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

  Καταρχήν, είμαστε σύμφωνοι με τις βασικές κατευθύνσεις του κειμένου «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Τ.Π.Ε.» καθώς το κείμενο αυτό εναρμονίζεται με τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και μέσω του Σχεδίου Δράσης 2011-2015 έχει ως βασικές επιδιώξεις την ουσιαστική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών/επιχειρήσεων και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα οδηγώντας αντίστοιχα σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σε ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και σε σημαντική εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών.

  Με βάση αυτή την Εθνική Στρατηγική είναι αναγκαίο να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα με ένα αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, παρακολούθησης και συνεχούς αξιολόγησης που θα διασφαλίσει τη συνέχεια και διαχρονικότητα εφαρμογής της Στρατηγικής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να διέπεται από:
  • Λειτουργικότητα
  • Στόχευση
  • Ιεράρχηση δράσεων
  • Κεντρικό σχεδιασμό – αποκεντρωμένη υλοποίηση
  • Ομαδοποίηση δράσεων ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορέων με έμφαση στην ενδυνάμωση των μικρών και απομακρυσμένων ΟΤΑ
  • Λειτουργία παραγωγικών πιλοτικών

  Προς την κατεύθυνση αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση α’ (αλλά και β’ βαθμού) πρέπει να έχει ενισχυμένο ρόλο και ενεργό συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Για το σκοπό αυτό κρίνουμε ως αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο κείμενο Στρατηγικής ειδικό κεφάλαιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο να δομείται με βάση τους τρεις άξονες στρατηγικής της ΚΕΔΕ για την ισχυρή παρουσία των δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τη μετάβαση στον Ψηφιακό Δήμο. Οι άξονες στρατηγικής της ΚΕΔΕ είναι οι εξής: 1) Πληροφοριακά Συστήματα/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, 2) Ευρυζωνικές Υποδομές ανοιχτές και προσβάσιμες, 3) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

  Στη συνέχεια, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τον εμπλουτισμό του κειμένου Στρατηγικής με βάση τις ενότητες από τις οποίες αποτελείται. Εκτός των ακόλουθων παρατηρήσεων, θα πρέπει να επισημανθεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί σε αυξημένες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκπορεύονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  Προτάσεις

  1. Στο Κεφάλαιο «Τα 7 πεδία δραστηριότητας του Ψηφιακού Θεματολογίου» (σελ. 9) προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος :
  «Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση συμφωνεί με την προώθηση των 7 πεδίων δραστηριότητας του Ψηφιακού Θεματολογίου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αναλαμβάνει να συμβάλλει ιδιαίτερα στην προώθηση των ακόλουθων πεδίων:
  • Διαλειτουργικότητα και πρότυπα
  • Εμπιστοσύνη και ασφάλεια
  • Ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο
  • Βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης
  • Οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία χάρη στη χρήση ΤΠΕ».

  2. Στο «Σχέδιο Δράσης 2011–2015» (σελ. 22) προτείνουμε να επισημανθεί η ανάγκη διεύρυνσης του Σχεδίου Δράσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στα κεφάλαια :

  • Πολιτοκεντρική σχεδίαση υπηρεσιών
  • Επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών Δημόσιου Τομέα
  • Μείωση του διοικητικού φόρτου
  • Πράσινη διακυβέρνηση

  Ειδικότερα, στο κεφάλαιο “Μείωση του διοικητικού φόρτου” (σελ. 25) προτείνουμε να επισημανθεί η ανάγκη κωδικοποίησης της νομοθεσίας και η δημιουργία κοινών προτύπων διαδικασιών, εντύπων και δεδομένων με βάση το θεσμικό πλαίσιο των δήμων. Στο ζήτημα αυτό η ΚΕΔΕ μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

  Επίσης, προτείνουμε να τονιστεί η ανάγκη σύνδεσης της στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τη «Διοικητική αναμόρφωση και Αναδιάρθρωση» (σελ. 48), σύνδεση η οποία επιτάσσει να επιδιωχθεί και ο συντονισμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013 «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, παρότι βρισκόμαστε στον έκτο χρόνο της επταετούς προγραμματικής περιόδου.

  3.1 Η Ομάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 40743/6.10.2011 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 344) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, στην οποία συμφώνησε το Υπουργείο Εσωτερικών να προστεθούν δυο εκπρόσωποι της Κ.Ε.Δ.Ε. και δυο εκπρόσωποι της ΕΝ.Π.Ε., προτείνουμε να αποκτήσει και τις αρμοδιότητες της «Ομάδας Διοίκησης του Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ)» (σελ. 50).

  3.2 Στην Ομάδα Διοίκησης του Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σελ. 51) και στην ΟΔΙΣΕΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (σελ. 51), καθώς και άλλων Υπουργείων που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον τρόπο οργάνωσης των Δήμων ή την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», «Πολεοδομική Νομοθεσία και Σύστημα Πληροφοριών για τον Πολίτη», «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Πύλη Γεωδεδομένων», θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. δεδομένου ότι διοικούν έργα που αφορούν άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως :

  • Δημιουργία κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την Κεντρική Κυβέρνηση και σταδιακή επέκτασή του στις Περιφέρειες (σελ.56)
  • Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) (σελ. 56)
  • Δημιουργία Μητρώου Πολιτών – Κάρτα Πολίτη – ΡΚΙ (σελ. 57)
  • Έργα Ενοποίησης και Δημιουργίας Μητρώων (σελ. 58)
  • Έργα Δήμων / Περιφερειών – Α΄ Φάση «Καλλικράτης» (σελ. 58)
  • Συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και παροχή σε άλλους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, οικονομικών στοιχείων της Αυτοδιοίκησης (σελ. 59)
  • Δημιουργία πλήρους μητρώου Εθνικού Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου (σελ. 58)
  • Υποστηρικτικές δράσεις σε ΟΤΑ μη ενταγμένους στο Εθνικό Δημοτολόγιο και προσαρμογή του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος «Καλλικράτης» (σελ. 59)
  • Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων back office των Περιφερειών για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (σελ. 59)

  Επίσης, για το έργο “Κάρτα Πολίτη – ΡΚΙ” (σελ. 57) προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη για εναλλακτικές μορφές αυθεντικοποίησης – πιστοποίησης των πολιτών και επιχειρήσεων.

  Προτείνουμε επίσης το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ», για το οποίο έχει εκδοθεί πρόσφατα σχετική εγκύκλιος 10807/22/3/2012 του ΥΠ.ΕΣ και ανήκει στην κατηγορία συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και παροχή σε άλλους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, οικονομικών στοιχείων της Αυτοδιοίκησης που υπάρχει στο τρέχον κείμενο.

  3.3 Η ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού ως προς τις ΤΠΕ στο επίπεδο των αιρετών, των ανθρώπων που υποστηρίζουν τους δήμους στα θέματα αυτά αλλά και στο επίπεδο των υπόλοιπων εργαζομένων-χρηστών αποτελεί από τα σημαντικότερα και ίσως το σημαντικότερο εμπόδιο για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήμους. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από τα αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG – http://www.infostrag.gr) του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ. Επομένως, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η υλοποίηση πολιτικών και δράσεων για την ουσιαστική συμπλήρωση και ενδυνάμωση των ανθρώπινων πόρων των δήμων.

  Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα της έρευνας στη θεματική περιοχή του Υπουργείου Εσωτερικών (σελ. 58) θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ για την ενδυνάμωση των εξειδικευμένων στελεχών ΤΠΕ των δήμων όπως 1) η ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υφιστάμενων στελεχών, 2) η ορθολογική αναδιάταξη των στελεχών αυτών σε συνδυασμό με μετατάξεις στελεχών από άλλους δημόσιους φορείς και 3) η παροχή κατάλληλων κινήτρων σε αυτά τα στελέχη ώστε να δεσμεύονται να εργαστούν στους δήμους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, με δεδομένο το δυσμενές οικονομικό κλίμα, θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία και η ανάπτυξη δικτύων τέτοιων στελεχών σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) με στόχο τη συντονισμένη υποστήριξη των δήμων κάθε ΠΕΔ σε θέματα ΤΠΕ.

  3.4 Στη θεματική περιοχή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (σελ. 66) θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο θέμα της ανάπτυξης και αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών καθώς οι υποδομές αυτές μπορούν να αποδώσουν πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες, την περιφερειακή ανάπτυξη και να οδηγήσουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας στην περιφέρεια της χώρας. Επίσης, προτείνουμε να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

  • Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο είναι επιτακτική η ανάγκη να τεθούν άμεσα σε λειτουργία τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) που έχουν αναπτύξει οι 72 μεγαλύτεροι Δήμοι της χώρας εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να προκύψουν άμεσα οφέλη από τη χρήση τους και να αποτραπεί η απαξίωσή τους. Προς την κατεύθυνση αυτή ενδείκνυται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον ορισμό διαχειριστή/ών των ΜΑΝ στον οποίο να έχουν ρόλο και συμμετοχή και οι Δήμοι μέσω των Περιφερειακών Διαδημοτικών Σχημάτων που έχουν συγκροτηθεί (Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΝΔ Ελλάδας, Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης).

  • Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο η τοπική αυτοδιοίκηση ενδείκνυται να έχει ενεργό ρόλο και μέσω των Περιφερειακών Διαδημοτικών Σχημάτων στο σχεδιασμό και υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων ενίσχυσης των ευρυζωνικών υποδομών της χώρας [αναβάθμιση δικτύου «Σύζευξις», επέκταση και διασύνδεση των MAN, έργο FTTB/H του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ., ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε αγροτικές περιοχές (rural broadband)]. Η επέκταση των Δικτύων ΜΑΝ θα περιλαμβάνει τη χρήση και άλλων τεχνολογιών εκτός της οπτικής ίνας (π.χ. WIFI, WIMAX) και θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη γεωγραφικά και πληθυσμιακά (με χρονοδιαγράμματα επέκτασης εντός τριετίας ή επταετίας) για περιοχές οικονομικά συμφέρουσες ή μη.

  • Επιπρόσθετα, προτείνουμε τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου και μεθοδολογίας υλοποίησης για την κοινή όδευση των δικτύων δηλαδή τη συνέργια των άλλων τεχνικών έργων των δήμων και γενικότερα του δημοσίου (οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου κλπ.) με την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών. Το γεγονός αυτό θα έχει ιδιαίτερη ωφελιμότητα καθώς εκτός της όχλησης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την επαναλαμβανόμενη εκσκαφή των δρόμων, έχει εκτιμηθεί πως το κόστος εκσκαφής αποτελεί το 70%-80% του κόστους ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών. Η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων τόσο μέσω της απόδοσης των τελών διέλευσης στους ΟΤΑ όσο και μέσω της ενοποιημένης διαχείρισης των οδεύσεων δικτύων θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης αλλά και σημαντικό έσοδο για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Ενεργοποίηση από πλευράς Υπ.Α.Α.Ν της διαδικασίας «Ολοκλήρωσης Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα» που πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ΜΑΝ με προτεραιότητα την εκπαίδευση και τη Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με τις υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και του δίκτυου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

  • Οι συνέργειες και η ολοκλήρωση των υποδομών των ΜΑΝ με τα ασύρματα δίκτυα που έχουν υλοποιηθεί (στα πλαίσια των προσκλήσεων 145 και 195), όπως επίσης και η θεώρηση της παροχής, χρήσης και εκμετάλλευσης Ευρυζωνικών Δικτύων ως Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, προκειμένου να είναι δυνατή στο μέλλον η περαιτέρω κρατική ενίσχυση και κάλυψη των περιοχών που έχουν ενσωματωθεί στους σημερινούς Δήμους με το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

  4.1 Όσον αφορά τα οριζόντια έργα της Στρατηγικής (σελ. 87-88) η ΚΕΔΕ προτείνει να ληφθούν υπόψη τα παραδοτέα του έργου “Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ (LGAF)” της ΚΕΔΕ. Το έργο αυτό αφορά την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος (πλατφόρμας), το οποίο μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα των δήμων με στόχο την ενοποίηση των δεδομένων με ταυτόχρονη τυποποίηση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών των Δήμων που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες/επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες που συνθέτουν το συγκεκριμένο έργο καθώς και ο κώδικας που έχει αναπτυχθεί είναι σε άδεια Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να βελτιωθεί και να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε φορέα του Δημόσιου τομέα. Επίσης, μπορεί να μελετηθεί και αξιοποιηθεί η εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει δημιουργηθεί από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων που η Στρατηγική προβλέπει. Παράλληλα προτείνεται η ενεργοποίηση και η εκμετάλλευση της σχετικής δράσης για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων των ΟΤΑ στη ΚΕΔΕ για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην άντληση στοιχείων που ενδιαφέρουν τη Δημόσια Διοίκηση.

  Πιο συγκεκριμένα η εμπειρία της ΚΕΔΕ από την προσπάθεια υλοποίησης του «Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας», (η οποία με βάση το νόμο Ν.3731/2008 έχει καταστεί υποχρεωτική) σε έργα ΤΠΕ των ΟΤΑ έχει καταλήξει στα ακόλουθα συμπεράσματα – προϋποθέσεις:

  • Ανοικτά πρότυπα στις τεχνολογίες υλοποίησης. Η προϋπόθεση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση Ανοικτού Λογισμικού πέραν των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η συγκεκριμένη επιλογή.
  • Προτυποποίηση και κωδικοποίηση διαδικασιών με σαφή ορισμό αρμοδιοτήτων στις επιχειρησιακές δομές και τα στελέχη των ΟΤΑ.
  • Δυνατότητα επιχειρησιακών παρεμβάσεων για την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας
  • Ενδυνάμωση των επιχειρησιακών παρεμβάσεων με εργαλεία θεσμικού χαρακτήρα (συμβάσεις συνεργασίας, αποφάσεις) τα οποία εδραιώνουν την ανταλλαγή δεδομένων και την εφαρμογή των διαλειτουργικών διαδικασιών.

  4.2 Θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο έργο «Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών και Επιχειρήσεων» (σελ. 88).

  4.3 Όσον αφορά το έργο «Πληροφοριακές Υποδομές και Datacenter της Δημόσιας Διοίκησης» (σελ. 103) προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη για τη δημιουργία υπολογιστικών κέντρων (datacenter) είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, και να προγραμματιστεί η σταδιακή μετάπτωση της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος και των εφαρμογών των δήμων σε αυτά. Για την υποστήριξη των υπολογιστικών κέντρων προτείνουμε τη σύσταση και συγκρότηση δικτύων στελεχών των δήμων με εξειδικευμένη γνώση σε επίπεδο ΠΕΔ. Η δράση αυτή δεν θα απαιτεί τη συστηματική μετακίνηση από τον φυσικό τους χώρο.

  Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η ΚΕΔΕ είναι υπέρ της λογικής των συμπράξεων μεταξύ γειτονικών Δήμων όσον αφορά τα νέα έργα ΤΠΕ έτσι ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να μην αποκτηθούν περισσότερες υποδομές από όσες στην πραγματικότητα χρειάζονται.

  Τέλος προτείνουμε, την άμεση υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για την εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ και του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και για την συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους στους δήμους και στις περιφέρειες.

 • 27 Μαρτίου 2012, 10:00 | Νίκος Βεζυργιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθολική ψηφιοποίηση του υπάρχοντος έντυπου υλικού, καθώς επίσης και στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών έτσι ώστε οποιαδήποτε νέα φυσικά έγγραφα δημιουργούνται να ψηφιοποιούνται άμεσα και να διακινούνται ηλεκτρονικά.

  Σε αυτό το πλαίσιο εκτός από την πρόβλεψη των κατάλληλων υποδομών σε υλικό και λογισμικό, θα πρέπει να βελτιωθεί και η απαιτούμενη νομοθεσία που θα πιστοποιεί την εγκυρότητα των ψηφιοποιημένων εγγράφων.

 • 27 Μαρτίου 2012, 02:37 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1.1 Εθνική Στρατηγική και 139 σελίδες είναι ασυμβίβαστες έννοιες. Το κείμενο, κατά το μάλλον ή ήττον, θυμίζει (α) κατά το 1/3 περιγραφή μελέτης σκοπιμότητας, (β) κατά το 1/3 κάποια ποσοτικά στοιχεία και (γ) κατά το άλλο 1/3 μία λίστα αναγκών. Δηλαδή, όχι Εθνική Στρατηγική.
  Σκοποί και στόχοι με άκαιρη λεπτομέρεια μάλλον αποπροσανατολίζουν παρά δείχνουν προτεραιότητες.
  Την Εθνική Στρατηγική θα την έβλεπα
  (α)ως σύνολο προτύπων (ιδιαίτερα διεπαφών) ώστε τα επιμέρους έργα να μπορούν να ανταλλάσουν δεδομένα.
  (β)συγκεκριμένες προτεραιότητες και αλληλεξαρτήσεις έργων
  (γ)ως σύνολο κανόνων – μεθοδολογίας ανάλυσης (requirements engineering)ωστε να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των έργων
  (δ)ως σύνολο μέτρων αξιολόγησης έργου και ελέγχου. Η πείρα δείχνει ότι χρόνος – κόστος – απαιτήσεις είναι παράμετροι που δεν βελτιστοποιούνται ταυτόχρονα. Χωρίς πρότερα κριτήρια τα έργα πληροφορικής θα γίνουν νομικά – δικαστικά έργα.

 • 26 Μαρτίου 2012, 18:23 | ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ.
  1. ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ(ΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ) ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
  2. ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΜΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΤΑΚΙ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ.
  3.ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
  4. ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ.
  5. ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 26 Μαρτίου 2012, 17:20 | H.Γουνόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Νομίζω ότι θα ήταν ιδαίτερα ενδιαφέρον να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων(ΑΕΙ-ΤΕΙ) και του Δημοσίου Φορέα (πχ.ΓΓΠΣ), με σκοπό τη συμμετοχή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Πληροφορικής των ΑΕΙ-ΤΕΙ στην υλοποιήση έργων Πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα.
  Η συμμετοχή αυτή θα μπορούσε να εστιαστεί σε συγκεκριμένα έργα, ή σε στάδια ενός έργου(Πχ. Ψηφιοποιήση Υλικού, Δοκιμή Λογισμικού).
  Λαμβάνοντας υπόψιν την αναποτελεσματικότητα των υλοποιήσεων των έργων ΤΠΕ του Γ΄ΚΠΣ, θεωρώ ότι τα ωφέλη σε επίπεδο κόστους και συνέργειών θα είναι σημαντικά τοσο για τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όσο και για τους Δημόσιους Φορείς.

 • 26 Μαρτίου 2012, 09:44 | Δρ Λεωνίδας Ανθόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κάτι που παρέλειψα -όχι σκόπιμα- να επισημάνω στα προηγούμενα σχόλιά μου. Το όραμα της στρατηγικής ποιο είναι; Γιατί, στρατηγική χωρίς όραμα δεν νοείται και το κείμενο (σελ. 31) μιλάει για στόχους. Αν το εθνικό όραμα ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκό, καλώς, αλλά να δείχνουμε ότι το αναγνωρίζουμε.

 • 25 Μαρτίου 2012, 23:41 | Δρ Λεωνίδας Ανθόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σας παραθέτω το σύνολο των σχολίων μου στην κατεύθυνση του να βοηθήσω τη διαδικασία. Ειλικρινά, περίμενα πολύ περισσότερα από την εν λόγω πρωτοβουλία.

  Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι δεν φροντίσαμε να αξιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική ως βάση για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής, αλλά την παραθέτουμε ως σαν να δηλώνουμε απλή αποδοχή της. Αυτό όμως είναι αδυναμία, γιατί δεν πείθουμε ότι έχουμε κατανοήσει τις στρατηγικές προκλήσεις που εντοπίζει η Ευρώπη και καθιστά επίφοβη την επιτυχία της. Φαίνεται ότι για άλλη μια φορά απλά υιοθετούμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική χωρίς να την προσαρμόζουμε -όπου απαιτείται- στις εθνικές μας δυνατότητες.

  Ένα δεύτερο γενικό σχόλιο είναι ότι η δική μας προσέγγιση πάσχει πρωτοτυπίας και δεν φροντίζει να ενσωματώσει τις σύγχρονες προκλήσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που προέκυψαν από τα διεθνή συμπεράσματα από πλέον της μιας δεκαετίας, ήτοι:

  – Διεθνώς επιδιώκεται η προτυποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. μέσω Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής), ενώ εμείς παρουσιάζουμε ενδεικτική προτυποποίηση ηλεκτρονικών φορμών.
  – Διεθνώς κινούνται προς τη διασυνδεδεμένη κυβέρνηση (connected Government) και εμείς ούτε καν παρουσιάζουμε τιμές από το δείκτη του ΟΗΕ για e-Government Readiness.
  – Διεθνώς μετρούν την ικανοποίηση του πολίτη-πελάτη και οδηγούνται προς βελτιωμένες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε καν, μήπως και κάποιες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες πρέπει να τις καταργήσουμε.

  Ένα τρίτο γενικό σχόλιο είναι ότι απουσιάζει μια μέτρηση των υφιστάμενων πρακτικών στην Ελλάδα και μια αξιολόγηση κόστους οφέλους για τις προτεινόμενες μελλοντικές δράσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, το κείμενο δεν αποτελεί στρατηγική, αλλά μόνο μια παράθεση ιδεών για συζήτηση.

  Ένα τελευταίο γενικό σχόλιο είναι ότι απουσιάζει μια παρουσίαση του τι έχει επιτευχθεί από τις προγενέστερες ψηφιακές στρατηγικές. Πόσες από τις 20 ευρωπαϊκές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται σήμερα; τι έφταιξε και δεν πετύχαμε σε αυτά που άλλες μικρές ευρωπαϊκές χώρες πέτυχαν από το 2005; Θα περίμενα να είναι ένα τεχνικό έγγραφο, πιο ειλικρινές, με αίσθημα λογοδοσίας, που να δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει με την οικονομική μας κρίση.

  Α) Σχόλια για την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής

  1) Για άλλη μια φορά χρησιμοποιούμε τους δείκτες (Ενότητα 2.2, σελ. 19-20) για να επιβεβαιώνουμε την υστέρησή μας έναντι του κοινοτικού μέσου όρου.
  Γιατί όμως δεν επιχειρούμε μια κατανόησή τους πρώτα, ώστε να δούμε αν υπάρχουν ουσιαστικά και δομικά προβλήματα στη χώρα;
  Π.χ. έχουμε επίδοση στη χρήση των ιδιωτικών ευρυζωνικών συνδέσεων κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τραγικά χαμηλές επιδόσεις στο ανέβασμα ιδιωτικού περιεχομένου. Πως το ερμηνεύει η Ελληνική Διοίκηση; Μήπως ψηφιακό αναλφαβητισμό (γιατί, οι Έλληνες δεν χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα π.χ. Youtube σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους;) Μήπως αναφέρεται ο δείκτης σε άλλου είδους ψηφιακούς χώρους; Τότε θα σήμαινε αδιαφορία ή έλλειψη εμπιστοσύνης (luck of trust). Θα περίμενα από τους
  ειδικούς σας στην Επιστημονική Επιτροπή να έχει προηγηθεί μια ενδελεχής ανάλυση και κατανόηση του ιδιαίτερου εσωτερικού περιβάλλοντος.

  2) Η στρατηγική παρουσιάζει στόχους ως να τους εφηύραμε σήμερα. Γιατί επιλέγουμε αυτούς τους στόχους; Μόνο επειδή είναι ευρωπαϊκοί; Έχει πραγματοποιηθεί μια στατιστική ανάλυση (πίνακες IFE, EFE, CPM ή κάποιοι άλλοι που ορίζονται από την επιστημονική βιβλιογραφία για τη στρατηγική διοίκηση) για να τους αξιολογήσουμε, μήπως και ορίσουμε κάτι πιο «εθνικά» απαιτητό, εφικτό και ζητούμενο; Θα περίμενα μια πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση. Το κείμενο εμφανίζεται σαν να του λείπει ένα σημαντικό κεφάλαιο.

  3) Ενότητα 3.1.2, σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες: το δοκίμιο το έχω δει να επαναλαμβάνεται από το 2009. Μπορεί η διοίκηση να αναφέρει πόσο κοντά είμαστε στη χρήση του PEPPOL; Πόσο το εθνικό μας σύστημα έχει τροποποιηθεί και πότε πρόκειται να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του εθνικού μας συστήματος προμηθειών;
  4) Ενότητα 3.1.3, Βελτίωση και αποτελεσματικότητα κυβερνήσεων και δημόσιων διοικήσεων: ο τίτλος είναι αυτόματη μετάφραση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου. Θα μπορούσαν οι συντάκτες να το γράψουν στη γλώσσα μας. Επιπλέον, το ePractice.eu δεν πρέπει μόνο να το αναφέρουμε, αλλά μπορεί να μας διδάξει τι πέτυχαν οι εταίροι μας με λιγότερη προσπάθεια και με μικρότερες επενδύσεις από εμάς. Θα περίμενα από το παρόν κείμενο, να παρουσιάσει συγκριτικά στοιχεία από το ePractice.eu, που ήμασταν καλύτεροι και που χειρότεροι.

  5) Ενότητα 3.1.4, διαλειτουργικότητα: μπορούμε να έχουμε μια εικόνα ποιοί οργανισμοί διαλειτουργούν και πόσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 4ου επιπέδου προσφέρονται μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ; Το ίδιο δοκίμιο επαναλαμβάνεται -με μερικές παραλλαγές- από το 2009. Σε πιο σημείο βρίσκονται οι συζητήσεις για να δούμε τις υπηρεσίες του TAXIS στον ΕΡΜΗ; Είμαστε ήδη στο 2012. Τι μας φταίει; Δεν πρέπει να το παρουσιάζουμε στο κείμενο της στρατηγικής ως «Αδύνατο Σημείο» και προτάσεις αντιμετώπισης;

  6) Ενότητα 3.2 (σελ. 27): αναφορικά με την αρχιτεκτονική και τους διαύλους επικοινωνίας. Γιατί έχουμε αποκλείσει το web 2.0, την ψηφιακή τηλεόραση -ειδικά τώρα με την εξάπλωση του DIGEA- και την κινητή τηλεφωνία ως εναλλακτικούς διαύλους;

  7) Ενότητα 3.2 (σελ. 27), σημείο 3: θα περίμενα την προτυποποίηση να την προτείνουμε γενικότερα και σε υποδομές και σε εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για αόριστη προσέγγιση.

  8) Ενότητα 3.2 (σελ. 28), σημείο 6: πόσες πλήρως αυτοματοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες προσφέρει το ελληνικό δημόσιο; από αυτές, όσες προσφέρονται ηλεκτρονικά είναι απαραίτητες; π.χ. ποια η έννοια του να λαμβάνω εν έτη 2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης; Η μόνη χρήση του είναι από το Ελληνικό Δημόσιο. Μήπως πρέπει να την καταργήσουμε ως υπηρεσία και να αποτελεί βήμα -ήδη επιτευγμένο- άλλων υπηρεσιών;

  9) Ενότητα 3.2 (σελ. 28), σημείο 7: αν και δεν είμαι φίλος, οι Γερμανοί βάσισαν την αντίστοιχη στρατηγική τους του 1999 σε ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω τραπεζών και πέτυχαν. Μήπως να εμπνευστούμε από την πρακτική τους και να κινηθούμε γρηγορότερα; Ποια η έννοια του παραβόλου, όταν θα μπορούσαμε μέσω του ΔΙΑΣ να καταθέτουμε σε κοινό λογαριασμό του Δημοσίου τις πληρωμές μας εδώ και πολλά χρόνια;

  Β) Σχόλια για την Εθνική Στρατηγική

  1) Δεν παρουσιάζεται με τη λογική μιας στρατηγικής διοίκησης (ενδεικτικά ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση εναλλακτικών κλπ.)
  2) Σελ. 35, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι δράσεις που ήδη βρίσκονται σε εξελιξη; Τεχνικές παρατηρητηρίου (dashboard) θα ήταν χρήσιμες για να δείξουν τη σημερινή κατάσταση. Για παράδειγμα, το ΟΠΣ για το Εθνικό Ληξιαρχείο: από το 2009 παρακολουθώ τις σχετικές του υπηρεσίες μέσω του ΕΡΜΗΣ, άλλοτε προσφέρονται άλλοτε όχι. Οι Καλλικρατικοί Δήμοι δεν έχουν ενσωματωθεί. Η προκήρυξη της ΚτΠ Α.Ε. για την αντικατάσταση και επέκτασή του δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Τι συμβαίνει με αυτό το έργο; Είναι σκόπιμο ή μήπως θα αρκούσε να παραχθούν ψηφιακές εγγραφές και οι υπηρεσίες έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων να καταργηθούν -όπως τεκμηρίωσα παραπάνω- στο πλαίσιο ένταξής τους σε υπηρεσίες 4ου επιπέδου;

  3) Σελ. 35, σημείο β: το δοκίμιο αποτελεί αναπαραγωγή αντίστοιχων κειμένων του παρελθόντος. Θα περίμενα να εξειδικεύονται οι ενέργειες, παρουσιάζοντας τη μέχρι σήμερα πρόοδό τους. Διαφορετικά, είναι αμφίβολη η συμβολή τους στην επιτυχία της παρούσας στρατηγικής.

  4) Σελ. 36, υγεία και πρόνοια: οι προτεινόμενες ενέργειες περί τηλε-ιατρικής και ηλεκτρονικού φακέλου είναι γενικές. Πως θα διασυνδεθούν με τις μέχρι σήμερα επιτευχθείσες δράσεις;

  5) Σελ. 37, σημείο Α: πράγματι οι κρατικές ψηφιακές ενισχύσεις, ξαναπέρασαν -και πολύ καλά έκαναν- στην ΚτΠ Α.Ε. Θα μπορούσε η στρατηγική να παρουσιάσει την εμπειρία από το εγχείρημα των ΨΗΦΕΝ Α.Ε. και να επιτρέψει στους πολίτες να συμπεράνουν πόσα χρήματα δαπανήθηκαν, με ποιο σκοπό και γιατί απέτυχε το εν λόγω εγχείρημα; Έστω σαν δίδαγμα (άλλωστε προβλέπεται στο πλαίσιο σύνθεσης μιας στρατηγικής, ώστε να αποφευγχθούν ανάλογες αποτυχίες).

  6) Σελ. 37, σημείο Β: παρουσιάζεται μια πρωτοβουλία e-Auction. Πράγματι, πολύ χρήσιμη. Έχει γίνει συζήτηση με τις ενώσεις παραγωγών/εμπορίου ή θα πάμε στην παραγωγή του ηλεκτρονικού καρτέλ; Θέλει πολύ προσοχή και αισθάνομαι προβληματισμό γιατί δεν έχω δει ανάλογες δράσεις στο εξωτερικό. Μπορεί το Υπουργείο να παρουσιάσει κάποια βέλτιστη διεθνή πρακτική; Οι υπόλοιπες δράσεις δε, είναι πολύ γενικές.

  7) Σελ. 39 – 40: στο σημείο Α θα ήταν σκόπιμο να παρουσιαστεί ο βαθμός επιτυχίας και αποδοχής (adoption) των μεμονωμένων «ολοκληρωμένων» συστημάτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Τα συμπεράσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της αποδοχής και της επιτυχίας των προτεινόμενων μεμονωμένων δράσεων (σημείο Β). Από την προσωπική μου εμπειρία (εμπειρικός σχολιασμός), οι προτεινόμενες δράσεις για το ΥπΕξ θα επιτύχουν αν πρώτα επιτευχθεί οργανωσιακή διαλειτουργικότητα εντός του Οργανισμού. Μήπως θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μια ολιστική προσέγγιση στο τι πραγματικά χρειάζεται το Ελληνικό δημόσιο; Ειδικά στις εποχές μας που μάλλον πρέπει να συρρικνώσουμε τις ανάγκες μας και να αξιολογήσουμε με περισσότερη σύνεση τις προτεινόμενες δράσεις, με βάση και το κόστος συντήρησής τους (π.χ. cost-benefit analysis για τις προτεινόμενες δράσεις). Εύχομαι να έχει γίνει τέτοια ανάλυση των δράσεων και θα ήταν σκόπιμο να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κειμένου. Το ρωτώ γιατί με προβλημάτισε ο τίτλος της προτεινόμενης δράσης «Ιχνιλασιμότητα Τροφίμων» (δηλαδή food tracing?). Ποια η σκοπιμότητα της δράσης;

  8) Σελ. 41, γεωδεδομένα: υπάρχει μόνο σημείο Α. Άρα δεν υπάρχουν προτεινόμενες δράσεις; Οι υφιστάμενες τα κάλυψαν όλα; Η ΑΟΖ μας για παράδειγμα έχει ψηφιοποιηθεί; Σχετικές δράσεις με χωρική ασφάλεια και είσοδος μεταναστών δεν θα μπορούσε να προβλέπεται; (πάντοτε μετά από ανάλυση κόστους-οφέλους)

  9) Σελ. 42, έρευνα και καινοτομία: στο σημείο Α απουσιάζουν οι αναφορές για τα υπό εξέλιξη ψηφιακά αποθετήρια στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Θα ήταν σκόπιμη η αναφορά τους για τη διασύνδεση με το open access του σημείου Β.

  10) Σελ. 43, περιβάλλον και ενέργεια: υλοποιήθηκαν μια σειρά έργων ευφυών μεταφορών στην ελληνική επικράτεια (πχ. Τρίκαλα και πολλά Αστικά ΚΤΕΛ σε Κατερίνη, Λάρισα) που υπολειτουργούν και οι φορείς τους δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος συντήρησής τους. Μέχρι σήμερα τα πληρώνουν οι Δήμοι από τους προϋπολογισμούς τους. Ποια τα πορίσματα που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη στρατηγική αυτή;

  11) Σελ. 44, πολιτισμός: ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου πραγματοποιήθηκε πολλάκις από τις προγενέστερες στρατηγικές (π.χ. Πολιτιστικοί Οργανισμοί Δήμων). Προσωπικά δεν έχω κατορθώσει να προσπελάσω κάποια συλλογή πέραν του ψηφιακού αρχείου της ΕΡΤ που είναι ένα υπέροχο παράδειγμα. Λειτουργούν τα υπόλοιπα; Μπορεί η στρατηγική να αποτυπώσει στοιχεία σκοπιμότητας νέων δράσεων ψηφιοποίησης;

 • 25 Μαρτίου 2012, 23:20 | Δημήτριος Ζ. Ψυρρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δημήτριος Ζ. Ψυρρόπουλος, MD, PhD
  Καρδιολόγος
  Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
  Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

  Σχόλια για όλες τις ενότητες:

  -Η δημιουργία ενός αξιόπιστου και συνεχώς αυτο-βελτιούμενου και αυτο-εξελισόμενου συστήματος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών το οποίο έχει στο επίκεντρο τον πολίτη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες των χρηστών.
  -Το κεντρικό αυτό σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει πλήρως αλλά και να ολοκληρώνει οποιαδήποτε συναλλαγή του πολίτη με τις Δημόσιες Υπηρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνηση του.
  -Η ανάλυση της διαμόρφωσης στρατηγικής που επικαλείσθε δεν πληρεί σχεδόν κανένα από τα ευρέως αποδεκτά κριτήρια δηλαδή την ανάλυση PEST, την κλαδική (Porter’s model), τη SWOT (διαμόρφωση στρατηγικής), κ.α.
  -Ότι αναφέρεται στο αρχικό κείμενο σας είναι αυστηρά ποιοτικές παράμετροι οι οποίες, ως γνωστόν, δεν ελέγχονται και εξυπηρετούν (σε αυτή τη χώρα εδώ και δεκαετίες) άλλους στόχους από αυτούς που επικαλούνται.
  -Καταργείστε στο σύστημά σας τους πολλούς κωδικούς που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες πολίτες ή διαβιούντες απλά στη χώρα και κρατείστε μονάχα έναν για όλες τις συναλλαγές (ίσως περισσότερο λεπτομερή) π.χ. το ΑΜΚΑ.
  -Αφήστε στην άκρη τα συνήθως αποτυχημένα στην πράξη «μεγάλα» (!) έργα πληροφορικής τα οποία επί δεκαετίες «τρώνε» άπειρα λεφτά και αξιοπείστε τη σημερινή τεχνολογία και τεχνογνωσία π.χ. τη διαδικτυακή τηλεργασία ομάδων εργασίας με μια κεντρική εποπτεία (η οποία όμως θα γνωρίζει τη δουλειά της και θα μπορεί να βάζει στόχους και προδιαγραφές)
  -Τα «μεγάλα» έργα πληροφορικής στην Ελλάδα, αποτυχημένα ή μη, έχουν αφήσει τεράστια παρακαταθήκη τόσο σε software όσο και σε hardware τα οποία αφού καταγραφούν (!) μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με στόχο τη μείωση του κόστους και της απόδοσης.
  -Χρήζει αποσαφήνισης (για την ίδια την Πολιτεία) το εξής: θα εμπλακεί το Δημόσιο στη διαχείριση του υπό διαμόρφωση συστήματος ΤΠΕ (πιθανώς μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή της Ανώτατης Εκπαίδευσης) ή θα συνεχίσει να εμπλέκεται δυναμικά και ενεργά μόνο ο ιδιωτικός φορέας;

 • 25 Μαρτίου 2012, 20:53 | Σπύρος Βρεττός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Υπερυπολογιστική Υποδομή και Εθνική Στρατηγική για ΤΠΕ

  Η ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής ίσως θα έπρεπε να διατυπώνεται ως Άξονας Εστίασης για την Ανάπτυξη υποδομών (μαζί με Ευρυζωνικότητα,Ασφαλή συστήματα,Γεωδεδομένα , Υποδομές Δημόσιας Διοίκησης), ή τουλάχιστον κάπου ώστε να τονίζεται η στρατηγική σημασία τέττοιων υποδομών

  H Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αθροίσει επιμέρους υποδομές, να αξιολογήσει εμπειρίες, να αξιοποιήσει ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και να συγκεντρώσει κεφάλαια (εθνικά και ευρωπαικά) για τη δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Υπερυπολογιστή.

  Νομίζω ότι έχει γίνει η ανάλογη προετοιμασία (http://www.hellashpc.gr/) στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας που κάνει η Ευρωπαική Ένωση (PRACE) να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στον τομέα αυτό, καθώς βαδίζουμε σε exascale κλίμακες υπολογισμού με ορίζοντα το 2020.

  Θα ήθελα τέλος να επισημάνω, ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε η λειτουργία αντίστοιχου κέντρου στην Κύπρο (Cy-Tera, CaSToRC).

  Ευχαριστώ,

  Σπύρος Ντ. Βρεττός

 • 25 Μαρτίου 2012, 18:15 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  To κείμενο δεν το καλοδιάβασα. Για την χρήση ΤΠΕ αν δεν χρησιμοποιηθούν οι καταλλήλες ασφαλιστικές δεικλίδες, κατάλληλα ηλεκτρονικά τείχη ασφάλειας και φυσικά κατάλληλοι άνθρωποι(με γώση των θεμάτων που θα ασχοληθούν, αξιόπιστοι και ηθικοί) θα δημιουργηθούν περισσότερα από τα σημερινά προβλήματα, που υπάρχουν στη διοίκηση, λόγω γραφειοκρατείας.

 • 25 Μαρτίου 2012, 13:05 | Ιωάννης Σφακιανάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ελληνικό κράτος έχει καταφέρει, στα όσα χρόνια έχουν εισαχθεί οι υπολογιστές και οι ΤΠΕ στο δημόσιο το εξής απίστευτο: Αντί να προσαρμοστεί στην εποχή της τεχνολογίας, προσάρμοσε την τεχνολογία στη γραφιοκρατία του! Αποτέλεσμα: να γίνονται όλα δύο φορές, μία ψηφιακά και μία γραπτώς. Μοναδικό φαινόμενο παγκόσμια.

  Ως πληροφορικός που ασχολείτε με τη δημόσια διοίκηση, βλέπω τα πράγματα πολύ απλά:

  1. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα έπρεπε να είναι ήδη συνδεδεμένες μεταξύ τους online με μισθωμένες γραμμές υψηλής ταχύτητας και να ανταλλάσουν/διασταυρώνουν δεδομένα μεταξύ τους αυταπάγγελτα.

  2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ χειρόγραφων εγγράφων. Ζούμε στη ψηφιακή εποχή (;), όπου υπάρχουν πλέον ΨΗΦΙΑΚΕΣ υπογραφές για τα ψηφιακά έγγραφα. Επίσης υπάρχουν διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων (backup) σε περίπτωση που χρειαστεί. ΔΕΝ χρειάζονται πια χαρτιά.

  Αποτέλεσμα: Λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, πάταξη φοροδιαφυγής, κανένας πολίτης σε ουρές, καθόλου κίνηση στους δρόμους (τρέχουν όλοι να βγάλουν χαρτιά), οικολογική συνείδηση, οικονομία σε πόρους.

  Ευχαριστώ

 • 25 Μαρτίου 2012, 11:41 | Βλάσης Μανθογιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γενικές παρατηρήσεις :

  Το κείμενο είναι τεράστιο για να αποτελεί κείμενο στρατηγικής. Εάν η στρατηγική είναι 140 σελίδες το πλάνο υλοποίησης πόσες σελίδες θα πρέπει να είναι; Πολλά από τα αναγραφόμενα μπορούν κάλλιστα να είναι σε παραρτήματα ή να μην είναι πουθενά, χωρίς καμία απώλεια της χρήσιμης πληροφορίας.

  ‘Ένα κείμενο στρατηγικής, που περιλαμβάνει προτεραιότητες και δράσεις οφείλει τις προτεραιότητες να τις αριθμεί (1η, 2η, κ.λ.π) τις δε δράσεις να τις αντιστοιχεί σε προτεραιότητες. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται στο κείμενο.

  Είναι γνωστό ότι η πληροφορική είναι συνισταμένη τριών πραγμάτων :
  Α) Τεχνολογίας
  Β) Διαδικασιών
  Γ) Χρηστών
  Δυστυχώς δεν βλέπω στο κείμενο καμία στρατηγική για τον ανασχεδιασμό Διαδικασιών, προκειμένου αυτές να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές κατευθύνσεις, όπως και δεν βλέπω επίσης καμία στρατηγική για την ενδυνάμωση των χρηστών και την αποδοχή των ΤΠΕ από τους χρήστες – χειριστές της Δημόσιας Διοίκησης.

  Στο κείμενο επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά σε προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν και αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις. Το κάθε τι που αφορά στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να υποστηρίζεται από αντίστοιχο νόμο. Αν επιθυμούμε να υπάρξουμε αποτελεσματικοί έστω και σε αυτή την ύστατη ώρα, θα πρέπει να φτιάξουμε νόμους που να απλοποιούν τις διαδικασίες και να καταλογίζουν ευθύνες (να μην τις διαχέουν).

  Αν δεν κάνω λάθος είναι το τέταρτο κείμενο στρατηγικής για τις ΤΠΕ, που διαβάζω στην καριέρα μου. Όλα τα προηγούμενα έμειναν στα χαρτιά και οι δράσεις έγιναν άναρχα και με πολύ μικρό όφελος. Το να δείξουμε την κακή κατάσταση όπως αυτή αποτυπώνεται στην παρουσίαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν είναι αρκετό, απαιτείται και αυτομαστίγωμα, που να περιλαμβάνει το ΓΙΑΤΙ είμαστε σε αυτά τα χάλια.

  Ερωτήσεις για την Στρατηγική (Αφορούν τα κεφάλια 1, 2, 3, 4, και 7 του κειμένου)

  1.1. Πιστεύετε ότι το κείμενο απεικονίζει με σαφήνεια το σκοπό και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή είναι Αβανταδόρικη ερώτηση. Δυστυχώς ο δρόμος προς την κόλαση είναι πάντα στρωμένος με καλές προθέσεις.

  1.3. Πιστεύετε ότι οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής και αποτελέσματος της Στρατηγικής είναι ικανοποιητικοί και επαρκείς;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δείκτες είναι μια χαρά αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.

  1.2. Πιστεύετε ότι οι τομείς δράσεις και οι άξονες στους οποίους εστιάζει η Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, προσδιορίζονται με σαφήνεια στο κείμενο;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν θεωρώ το κείμενο επαρκές σε αυτή την κατεύθυνση (δείτε παραπάνω).

 • 23 Μαρτίου 2012, 19:01 | ΦΩΤΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αγαπητοί,
  θα συμφωνήσω με τον stefano (σύμβουλο επιχειρήσεων) ο οποίος υποστήριξε ότι το προς διαβούλευση κείμενο δεν αποτελεί ακραιφνώς διαμόρφωση στρατηγικής σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

  Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ένα προς διαβούλευση κείμενο ιδιαίτερα για τούτο το αντικείμενο (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) δεν αποτελεί μια έκθεση ιδεών.

  Με εκτίμηση,

  Φώτιος Ζυγούλης
  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  e-governance coordinator
  Δήμος Ηρακλείου Αττικής
  2132000150

  * Οι απόψεις μου δεν εκφράζουν το Δήμο Ηρακλείου Αττικής, είναι αυστηρά προσωπικές.

 • 23 Μαρτίου 2012, 01:02 | Γεώργιος Παυλίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είπε κάποιος: «Εμείς οι Έλληνες δώσαμε τα φώτα και μείναμε στο σκοτάδι»
  και συμπληρώνω εγώ «γιατί έτσι θέλουν οι ανεύθυνοι αρμόδιοι».
  Δεν θέλετε να λύσετε τα ζητήματα/προβλήματα που υπάρχουν.

  Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει η τεχνολογία, η τεχνογνωσία και το έμπειρο προσωπικό. Υπάρχουν λογισμικά για να κάνετε επιτέλους μια βάση που να περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να μην ταλαιπωρείτε ο κόσμος στις διάφορες υπηρεσίες.
  Δες τους μοναδικούς αριθμούς που έχει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας (Αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Δημοτολογίου, Αρρρένων κτλ.).
  Άραγε ποτέ δε σας πέρασε από το μυαλό να υπάρχει μόνο ένα αριθμός για τον κάθε πολίτη;
  Ας είναι πχ το ΑΜΚΑ, που έτσι και αλλιώς έχουμε από τη γέννηση μας και κάθε συναλλαγή που κάνω να καταχωρείτε σε αυτό τον αριθμό και τότε και να θέλω δεν μπορώ να κοροϊδέψω/κλέψω το κράτος.
  Δήθεν δεν μπορείτε να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή!!
  ΔΕΝ το θέλετε!!! Διότι βολεύετε ημετέρους και σας βολεύει η κατάσταση να διατηρείτε το πελατειακό σας σύστημα.

  Απαιτείται:
  Σοβαρή και διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού, όχι μόνο σε θέματα τεχνολογίας, αλλά και δημοσίων σχέσεων- επικοινωνίας.
  Κατά το σχεδιασμό να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις παρατηρήσεις από τον κάθε υπάλληλο στην θέση που βρίσκεται, διότι αυτός γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν και πως μπορεί να βοηθηθεί με τη χρήση της τεχνολογίας-πληροφορικής από τον προγραμματιστή (ίσως η υμέτερη εταιρία που θα αναλάβει τη υλοποίηση του έργου) κλεισμένο σε ένα γραφείο

 • 22 Μαρτίου 2012, 15:34 | Stefanos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχω δει και έχω συντάξει κείμενα διαμόρφωσης στρατηγικής τόσο για τον Ιδιωτικό όσο και για τον Δημόσιο τομέα.

  Αυτό το κείμενο δεν είναι διαμόρφωση στρατηγικής, καθώς δεν υπάρχει κανενός είδους ανάλυση σύμφωνα με ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ανάλυση PEST ή PESTEL, κλαδική με μοντέλο του Porter, SWOT για διαμόρφωση στρατηγικής κλπ).

  Αυτό το κείμενο είναι ένα συνονθύλευμα μη-ποσοτικοποιημένων στόχων (άρα και μη-ελέγξιμων) που ως λύση προτείνονται έργα τα οποία δεν γνωρίζουμε ποιους (και κατά πόσο) από τους στόχους ικανοποιούν.

  Άλλη μια από τα ίδια.

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:18 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι απαραίτητη η διεύρυνση της ευρυζωνικότητας. Η ταχύτητα ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν συνάδει με την ταχύτητα διεύρυνσης του δικτύου ευρυζωνικότητας, γεγονός που συμβάλει στον ψηφιακό αποκλεισμό. Πρέπει να διασφαλισθεί ένα μέρος του ψηφιακού μερίσματος που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ευρυζωνικές τεχνολογίες (επίγειες και δορυφορικές)

 • 22 Μαρτίου 2012, 11:53 | Ελευθερία Πασσά
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριοι,
  Διάβασα με ενδιαφέρον το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Πράγματι είναι σημαντικό να καλυφθεί το «χάσμα» της χώρας μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
  Εργάζομαι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αρκετά χρόνια. Το 2007 είχα παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) Μας είχαν πληροφορήσει θυμάμαι τότε για τη σύσταση του Κ.Π.Α. Το Κ.Π.Α. είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργών Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στάδια «δημιουργίας» του έχουν ως εξής :

  1. Στη Λισσαβόνα το Μάιο του 2000 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
  Συνδιάσκεψη Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση
  2. αναθεωρήθηκε το 2002 η πιλοτική εκδοχή του Κ.Π.Α.
  3. έγινε νέα αναθεώρηση του Κ.Π.Α. το 2006
  4. Ξεκίνησε σταδιακά η οργάνωση της ενεργοποίησής του

  Θεωρώ το ΚΠΑ ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, γι αυτό προτείνω να το χρησιμοποιήσετε. Πιθανά να μπορεί να ενσωματωθεί στην Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και να είναι μια βάση δεδομένων που θα μας γλιτώσει χρόνο.
  Πράγματι πρέπει να υιοθετηθούν αξιοκρατικά μοντέλα κρίσης και επιβράβευσης του ανθρωπίνου δυναμικού. Είναι ζωτικής σημασίας η ενεργοποίηση της δια βίου μάθησης με σύγχρονα εκπαιδευτικά και εποπτικά μέσα.

  Με εκτίμηση

  Ελευθερία Αλεξίου Πασσά

 • 22 Μαρτίου 2012, 01:19 | Στάθης Γρηγοριάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα ήθελα να σχολιάσω με μια προσωπική εμπειρία.
  Το 2001 περίπου από την τοπική Νομαρχία & Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, είχε προκυρηχθεί διαγωνισμός με ανύπαρκτες προδιαγραφές και με προυπολογισμό 1.500 Ευρώ (Χιλίων Πεντακοσίων με τον Φ.Π.Α!)
  Συμμετείχαμε με την ομάδα ανάπτυξης μας και πήραμε ως μειοδότες…τον διαγωνισμό για την παρακολούθηση όλων των δικαιούχων και των πληρωμών, δελτίων κ.ο.κ. που αφορούσε την συγκεκριμένη υπηρεσία για τον Νομό μας.
  Σίγουρα η δουλειά που απαιτήθηκε σε σχέση με το οικονομικό αντίκρισμα ήταν εντελώς αναντίστοιχο. Η αγάπη μας και η όρεξη της ομάδας για δουλειά κέρδισε τελικά. Παραδώσαμε μια πλήρη Client Server εφαρμογή με σχεσιακή βάση δεδομένων με ένα απόλυτα απλό & εύχρηστο User Interface.
  Σημειώνω το απλό και εύχρηστο U.I. , γιατί η πρώτη μας επαφή με τον πελάτη και την προισταμένη της υπηρεσίας ήταν τουλάχιστον απογοητευική. Οι χρήστες μας θα ήταν, οι καθ’ όλα συμπαθητικές κυρίες της υπηρεσίας αλλά με έναν μέσο όρο ηλικίας ανω των 45-50ετών, με καμία ή ελάχιστη σχέση με πληροφοριακό σύστημα. Θυμάμαι ότι η πρώτη μας σκέψη μετά το πρώτο ραντεβού για την ανάλυση αναγκών ήταν «Ωχχ μπλέξαμε!».
  Παρόλα αυτά η εφαρμογή εγκαταστάθηκε και λειτούργησε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και πραγματικά μας έκανε περήφανους για την δουλειά μας. Το σύστημα λειτούργησε άψογα , χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρις καμία ανάγκη συντήρησης ή επιπλέον εξόδων για την υπηρεσία.
  Το 2008 δέχτηκα μια κλήση από την προισταμένη της υπηρεσίας με το παρακάτω request : «Το Υπουργείο θα εγκαταστήσει ένα ΝΕΟ Online σύστημα διαχείρισης Κοινωνικής Πρόνοιας και απαιτείτε
  Α. Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα της δομής της υφιστάμενης Βάσης Δεδομένων
  Β. Εξαγωγή των δεδομένων για Migration στην νέο Ο.Π.Σ.»
  Επειδή δεν αφορούσε κάποια εφαρμογή που απέφερε το οποιοδήποτε κέρδος, αλλά ίσα-ίσα πρόσφερε το «βάρος» της Custom υποστήριξης μοναδιαίας εφαρμογής, ενιωσα ανακούφιση.
  Απέστειλαμε λοιπόν εκτυπωμένο αναλυτικό σχεδιάγραμμα της βάσης δεδομένων με πεδία-πίνακες-συνδέσεις. Μετά από αυτό λάβαμε μια περίεργη απαίτηση: Η απαίτηση από την εταιρία που θα αναλάμβανε το Migration ζήτησε απλά έναν πίνακα Excel με τους Δικαιούχους, αλλά όχι τις συνδέσεις με τις πληρωμές , αλλά και τα άλλα χρήσιμα δεδομένα που επι χρόνια καταχωρούσανε στην Υπηρεσία.
  Επειδή όμως θα κλείναμε με την υπόθεση, άμεσα αποστείλαμε τα αρχεία σε CD και το αρχείο που ζητήσανε. Προσωπικά είχα ψιθυρίσει όταν το παρέδιδα «Ουφ ησυχάμε, με αυτή την αμαρτία :)».
  Μετά από 6μήνες όμως διαψεύστηκα, το νέο Online Ο.Π.Σ. δεν λειτούργησε παρα του ότι υπήρχε και υπεύθυνος εκπαιδευτής-τεχνικός εντός της υπηρεσίας με σύμβαση έργου! Επανάληψη της απαίτησης, παρακαλούμε ξαναστείλτε μας νέα δεδομένα για να ξαναγίνει Migration.
  Επανάληψη της διαδικασίας από πλευράς μας και αποστολή των δεδομένων.
  Για να μην μεγαλώνω την ιστορία, η αποστολή δεδομένων έγινε άλλες δύο φορές, αλλά ανεπιτυχώς για το νέο Online Ο.Π.Σ. Κοινωνικής Πρόνοιας…
  Την τελευταία φορά με τον Νέο Καλλικράτη, καταργήθηκε η Νομαρχία και ανέλαβε το τμήμα Πρόνοιας του Νέου Καλλικρατικού Δήμου. Εκεί μας ζητήθηκε να αλλάξουμε τα λογότυπα της εφαρμογής μας, αλλά αρνηθήκαμε γιατι επιτέλους απαιτήσαμε να πληρωθούμε για την δουλειά μας!

  Ακόμη και σήμερα δυστυχώς ή ευτυχώς το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας συνεχίζει και λειτουργεί μηχανογραφικά με εκείνο το «ταπεινό» RDBMS που εγκαταστήσαμε, αλλά λειτουργεί σε 10 θέσεις εργασίας με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές πληρωμών και μερικούς χιλιάδες δικαιούχους. Λειτουργεί με δημόσιους υπαλλήλους χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων αλλά με κύριο έργο αυτό της θέσης τους.

  Τα δικά μας ερωτήματα και προβληματισμοί είναι :
  * Γιατί πρέπει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τα Πληροφοριακά Συστήματα να «υλοποιούνται» με μεγάλα έργα πληροφορικής ? τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν αποτυχημένα.
  * Γιατί δεν χρησιμοποιούνται ανοιχτές ομάδες εργασίας με βάση την τηλεργασία μέσω διαδικτύου για την εκμετάλλευση προγραμματιστών με τοπική φυσική παρουσία για την υλοποίηση έργων πληροφορικής που θα εποπτεύονται από μια κεντρική διεύθυνση πληροφορικής που θα ορίζει προδιαγραφές & το αντικείμενο του έργου.
  Για παράδειγμα :
  – Πληροφοριακό Σύστημα ΧΧΧΧ Περιοχής Ηπείρου
  – Με βασικό φορέα ένα Υπουργείο ΤΠΕ : ορίζονται προδιαγραφές, πλατφόρμα ανάπτυξης , αντικείμενα και ομάδα Project Management , χρονοδιάγραμμα, αμοιβές (εδώ θα μπορούσαν δυναμικά να εμπλακούν και φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
  – Επιλέγεται δυναμικό ειδικών (αναλυτές-προγραμματιστές-σχεδιαστές-εκπαιδευτές κ.ο.κ.) από την περιοχή της Ηπείρου το οποίο υλοποιεί το έργο μετά από πραγματική ανάλυση αναγκών με τους χρήστες του συστήματος.
  – Μετά την υλοποίηση το έργο υποστηρίζετε από την ομάδα και επεκτείνετε ως σύστημα μελλοντικά πανελλήνια .
  * Γιατί δεν έχει γίνει καταγραφή των υφιστάμενων συστημάτων υλικού & λογισμικού στις δομές της δημόσιας διοίκησης.
  Υπάρχει τεράστια ποσότητα ανεκμετάλλευτου υλικού (hardware), από τα μεγάλα έργα που υλοποιήθηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις Α. Η εκπαίδευση, & Β. Η χρήση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού μπορεί να πολλαπλασιάσει την καθημερινή αποδοτικότητα των εργαζομένων και κατα επέκταση συνολικά οποιουδήποτε δημόσιου φορέα.

 • 21 Μαρτίου 2012, 15:09 | Κέλλυ Μικρώνη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν ανοίγει το pdf αρχείο της Εθνικής Στρατηγικής.

 • 21 Μαρτίου 2012, 14:18 | Δρ Γιάννης Δεληγιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καθώς το πιο σημαντικό μέρος κάθε ΠΣ είναι ο Άνθρωπος, θα πρέπει το σύστημα που σχεδιάζεται προς υλοποίηση να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα κεντρικό σύστημα μιας στάσης (one-stop shop) με τη μορφή ηλεκτρονικού ΚΕΠ όπου ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται για όλες τις διαδικασίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν και απαιτούν τη συναλλαγή με το δημόσιο και τις εκάστοτε υπηρεσίες: από τη γέννηση ενός παιδιού μέχρι το θάνατο ενός ηλικιωμένου.

  Τρεις κεντρικοί στόχοι υλοποιούνται παράλληλα με την παροχή αυτής της υπηρεσίας:
  1. ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί άμεσα σχετικά με τις διαδικασίες, τους εμπλεκόμενους φορείς, το μέσο χρόνο υλοποίησης τους και τα δικαιώματα του,
  2. ένα σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης με χρήση ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υλοποιηθεί κεντρικά
  3. επιτρέπεται η άμεση και στοχευμένη επικοινωνία με τους υπέυθυνους του κάθε φορέα ώστε να μην χρειάζεται μετακίνηση του χρήστη

  Περισσότερα παραδείγματα μπορείτε να αντλήσετε από το βιβλίο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο Ρόλος των Διαδραστικών Πολυμέσων, Εκδόσεις Fagotto.

 • 21 Μαρτίου 2012, 13:07 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει, πρώτα, να πείσετε τον Ελληνικό Λαό (και να δεσμευτείτε)πως έχετε τη βούληση να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Διότι, ηλεκτρονικά συστήματα υπάρχουν από το 1996, ουδέποτε όμως τα χρησιμοποιήσατε.

 • 21 Μαρτίου 2012, 09:34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Διάβασα όλες τις ενότητες και θεωρώ ότι είναι διατυπωμένες με σαφήνεια. Όντας μέλος της κρατικής μηχανής και με την ιδιότητα του δημόσιου υπάλληλου,πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Από το 1998 και μετά που άρχισαν να δίνονται κονδύλια για την ανάπτυξη των ΤΠΕ στην Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας, πολύ λίγα από αυτά αξιοποιήθηκαν πραγματικά, γιατί ο εξοπλισμός που αγοράσθηκε σκονιζόταν στα γραφεία για καιρό, δεδομένου του γεγονότος, ότι δεν υπήρχε εκπαιδευμένο προσωπικό να τον χειρισθεί. Όσα σχέδια και προγραμματισμούς αν κάνουμε για το μέλλον και όσα χρήματα και αν διατεθούν, δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα αν δεν καταστήσουμε «υποχρεωτική» την εκπαίδευση των κρατικών υπαλλήλων σε καινούργιες τεχνολογίες. Άλλωστε όποιος αποφεύγει να χειρισθεί τα υπάρχοντα μέσα για την εξυπηρέτηση του πολίτη, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα τόσο μεγαλόπνοα σχέδια,που αναφέρονται στις παραπάνω σελίδες;

 • 21 Μαρτίου 2012, 09:12 | Καραφύλλη Μαριάνθη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι άλλο ένα γενικόλογο κείμενο από τα πολλά που μας κατακλύζουν. Θέλουμε έργα και όχι λόγια

 • 20 Μαρτίου 2012, 23:01 | Σπυρίδου Βασιλική
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλησπερα σας. Πιστευω οτι εαν υλοποιηθει το προγραμμα θα ειναι κατι πολυ καλο. Ενα σημαντικο προβλημα που αντιμετοπιζω στη δουλεια μου (διοικητικος χρηστης Η/Υ ΔΕ στο ΥΠΔΒΜΘ)ειναι πως πρεπει ολες οι αποφασεις εγκυκλιοι, να ειναι προσβασιμες. Να ερχεται αυτοματα ενημερωση με νεους νομους εγκυκλιους στο mail της διευθυνσης δευτεροβαθμιας π.χ. Δυτικης Θεσσαλονικης που ανηκω και οχι να ψαχνω να βρω απο σαιτ οπως αλφαβιτα κλπ.
  Θα βοηθουσε αμεσα στο εργο μας για καλυτερη εξυπηρετηση του πολιτη οπως για βαλμολογιο και συνταξεις.
  Δε θελω να βρισκομαι στη θεση να ερχεται ο ενδιαφερομενος και να μου λεει οτι γνωριζει κατι που να μη μπορω να εξυπηρετησω.
  Ευχαριστω πολυ.

 • 20 Μαρτίου 2012, 23:12 | Πέτρος Κακούρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μήπως θα ήταν χρήσιμο να μας εξηγήσετε τι σημαίνει το αρτικόλεξο ΤΠΕ;

  • 21 Μαρτίου 2012, 21:06 | tpegov
   Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

   Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • 20 Μαρτίου 2012, 23:13 | Αναστάσιος Φ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρακαλώ σημειώστε ότι :
  1) Η αξία των ΤΠΕ είναι προφανής. Περαιτέρω τεκμηρίωση θεωρείται πλεονασμός.
  2) Στο επίκεντρο να τεθεί πρώτα ο πολίτης. Συνακόλουθα όλα τα υπόλοιπα.
  3) Καλή η συγκεκριμένη στρατηγική αλλά προσοχή! Το κλειδί της είναι το internet και το διακόπτη τον ελέγχουν οι ΗΠΑ και αν τα συμφέροντά τους το επιτάσσουν θα μπορούν να το απενεργοποιήσουν.
  4) Διαχειριστής του Syzefxis είναι ιδιωτικός φορέας. Ομοίως του Ermis, του e-Kep, κλπ. κλπ., ακόμη και του δημόσιου φορέα που εργάζομαι η μηχανογραφική πλατφόρμα είναι ιδιοκτησία ιδιωτικής εταιρίας. Δεν έχω πρόβλημα με το επιχειρείν, προβληματίζομαι όμως από την ολοκληρωτική εξάρτηση από λογής λογής εταιρίες των οποίων το κράτος τελεί σε κατάσταση ομηρίας.
  Προκύπτουν επομένως τα εύλογα ερωτήματα : α) Αν έχουμε πεισθεί πως οι ιδιώτες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο θα λειτουργούν στο διηνεκές. β) Αν το Δημόσιο μπορεί να αναπτύξει δικά του δίκτυα σε συνεργασία π.χ. με ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ. και μηχανογραφικές εφαρμογές σε συνεργασία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως π.χ. Πολυτεχνικές, Οικονομικές, κλπ. Σχολές. Τέλος, γ) Αν οι πολιτικές ηγεσίες επιθυμούν συρρίκνωση του Κράτους και τεχνηέντως το απαξιώνουν βάζοντας από το παράθυρο το outsourcing.

 • 20 Μαρτίου 2012, 21:17 | ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΙΑ!
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ.
  ΠΑΤΑΞΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ!
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ !

  1. ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕς ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΙΣ
  2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

  Α. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ 10.000 ΜΕΧΡΙ 110.000 ΕΥΡΩ!

  Β. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΕΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ Ή ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΚΕ.

  Γ. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗ, ΧΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 1/3 ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΙΝΑΣ ΤΟΥ.

  Δ. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

  Ε. ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 1, 5 Ή ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ;;; ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ! ΝΑ ΤΗ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ! Η ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!

  ΣΤ. ΑΣΕ ΔΕ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ, ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΠΙΠΛΗΞΗ! ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΗΛ. ΤΟ ΡΕΜΑΛΙ!
  ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ;; ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΚΙ ΑΥΤΟ!!!
  ΝΑ ΜΗ ΠΙΑΣΩ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤ! Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ!!!!

  Ζ. ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΣΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΧΑΛΑΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ!
  ΑΝΤΕ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ.!!!!!!!!!
  ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!

 • 20 Μαρτίου 2012, 21:21 | SPYRIDON D. TSAMAIDIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  – Δεν είναι ανάγκη να τίθεται ως προϋπόθεσις η «επέκτασις των δικτύων», διότι αυτό, πιθανότατα υπονοεί οπτικές ίνες κλπ, και άλλες χρονοβόρες και ακριβές επενδύσεις, ή είναι μια καλ΄δικαιολογία για ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙ εφαρμογής του Νόμου (όποτε ψηφισθεί και υλοποιηθεί).

  – Αυτή την στιγμή, θα μπορούσαν να ενθαρηνθούν και ευννοηθούν οι επεκτάσεις των ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ δικτύων μέσω «HOTSPOTS» και κινητής τηλεφωνίας, για επαρκή εξυπηρέτι όλης της Επκράτειας.

  Σε αυτή την σελίδα σχολίων θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότης ΝΑ ΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ στην διεύθυνσι του ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΟς !

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,

  Σ.Δ.ΤΣΑΜΑΪΔΗΣ,
  ΛΥΚΙΑΣ 5, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΤ 17124

 • 20 Μαρτίου 2012, 20:20 | Αναστάσιος Ντίνας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Χρησιμοποιείτε ορισμένες συντομογραφίες (ΤΠΕ)χωρίς να αναφέρετε πλήρεις τους όρους ούτε μια φορά. Εμείς οι μη ειδικοί δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα για ότι διαβάζουμε. Παράκληση τουλάχιστον την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συντομογραφία να υπάρχει πρώτα η πλήρης έκφραση.
  Ευχαριστώ

 • 20 Μαρτίου 2012, 19:58 | θεοδωρος Πλουμής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το pdf στο link http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=14 έχει σοβαρό πρόβλημα…

  Παρακαλώ διορθώστε το.