• Σχόλιο του χρήστη 'peter' | 11 Μαρτίου 2023, 18:41

    Άρθρο 100 - Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) – Απάτη με υπερτιμολογήσεις ακινήτων. 1) Θα πρέπει να μπει μια διάταξη που θα περιορίζει την διαφορά αντικειμενικής και εμπορικής αξίας του ακινήτου στο συμβόλαιο που κατατίθεται, όπως «η τιμή της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου». Ακίνητο με αντικειμενική άξια πχ 30.000-40.000 ευρώ και τιμή στο συμβόλαιο 250.000 (εμπορική) στα Πατήσια, είναι μια απάτη που καλούνται οι υπηρεσίες να νομιμοποιήσουν με την έκδοση άδεια διαμονής. Μια απάτη είναι όλο το συμβόλαιο σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η υπερτιμολόγηση βγάζει μάτι... Να προβλέπεται επίσης η υποχρεωτική αποστολή αυτών των συμβολαίων σε αρμόδιες φορολογικές αρχές για έλεγχο.