• Μέρος Η’. Άρθρο 135. Παράγραφος 1. Το άρθρο αυτό ορίζει χρόνο – προθεσμία «περίσκεψης» σε πρόσωπα που ανήκουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες παραβίασης δικαιωμάτων, όπως λχ εμπορίας ανθρώπων. Επισημαίνουμε πως τούτο αποτελεί ενσωμάτωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 2004/81/ΕΚ , που αναφέρεται γενικά σε εγκλήματα. Εφόσον όμως ο εθνικός νομοθέτης επιλέγει να εξειδικεύσει (όπως συμβαίνει εδώ), προτείνουμε εντόνως, τη συμπερίληψη των εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά καθώς και ενδοοικογενειακής βίας. Προτείνουμε συγκεκριμένη την αναδιατύπωση: 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηριστεί θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, ρατσιστικών εγκλημάτων, ή παράνομης διακίνησης […]