• Σχόλιο του χρήστη 'Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)' | 13 Μαρτίου 2023, 22:49

    Τα αρ. 165-167 του Σχεδίου Νόμου αφορούν τη χορήγηση αδειών διαμονής σε δικαιούχους προσφυγικού καθεστώτος, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας, μολονότι, αφενός, οι εν λόγω κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής του Κώδικα Μετανάστευσης σύμφωνα με το αρ. 3, παρ. 3, αφετέρου, βρίσκεται ήδη σε ισχύ αναλυτικότερη ρύθμιση των εν λόγω ζητημάτων στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ασύλου (Ν 4939/2022) και δη στα αρ. 23 και 124 αυτού.