• Σχόλιο του χρήστη 'Terre des hommes Hellas' | 13 Φεβρουαρίου 2019, 12:23

    Οι προσπάθειες ένταξης μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από προγράμματα για παιδιά μουσουλμάνων που έχουν εκπονηθεί και εκπονούνται στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Για άλλη μια φορά, υπενθυμίζεται εδώ η σημασία της "θεσμικής μνήμης" η οποία λείπει και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να ενισχυθούν εποικοδομητικά οι δράσεις και να εξοικονομηθούν πόροι σε πολλά επίπεδα.