• Σχόλιο του χρήστη 'Terre des hommes Hellas' | 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:31

    Έχει διεξαχθεί κάποια έρευνα που να αποδεικνυει ότι "τα άτομα αυτά παρουσιάζουν συχνότερα από τους γηγενείς χαμηλότερο εκπαιδευτικό και οικονομικό προφίλ"; Αν ναι, θα μπορούσατε να την παραθέσετε ώστε να διαπιστώσουμε ποιους παράγοντες έλαβε υπ' όψιν της η ερευνητική ομάδα, ποια στοιχεία μετρήθηκαν ώστε να εξαχθεί αυτό το συμπέρασμα; Αν όχι, τότε θα πρέπει να διαγραφεί η παραπάνω πρόταση, καθώς εκφράζει μια "ιδεολογία", μια αυθαίρετη αντίληψη που δεν συνάδει με το πνεύμα του παρόντος εγγράφου και με την εν γένει πολιτική που (θα έπρεπε να) ακολουθεί μια ευρωπαϊκή χώρα στην πορεία ένταξης προσφύγων και μεταναστών.