• Σχόλιο του χρήστη 'SolidarityNow' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:44

    Η δράση 1.4.3 Υπαγωγή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης στέγασης, που προβλέπει 5.000 θέσεις φιλοξενίας για μέγιστη διάρκεια έως και 6 μήνες, έχει πολύ μικρή χρονική διάρκεια ενώ δεν πληρούνται πολλές από τις προϋποθέσεις (παραδείγματα κατάλληλων δράσεων όπως αναφέρονται στο σχόλιο στο μέτρο 1.3.) που θα επέτρεπαν την μετάβαση των δικαιούχων σε αυτόνομη διαβίωση. Προτείνουμε παράταση της διάρκειάς της.