• Σχόλιο του χρήστη 'SolidarityNow' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:45

    Η παροχή στέγασης σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και μετανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μέσω προγράμματος κοινωνικής κατοικίας είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη δράση που θα πρέπει αφενός να διασυνδεθεί με το πρόγραμμα ESTIA και αφετέρου να επεκταθεί και σε μη ευάλωτες ομάδες. Η πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΜΕΠΟ για την άμεση έξοδο δικαιούχων διεθνούς προστασίας από το εν λόγω πρόγραμμα, χωρίς να έχουν ακόμα διευκρινιστεί και εξασφαλιστεί οι επιλογές που θα καλύψουν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την άμεση υλοποίηση και επέκταση προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Επίσης είναι καθοριστικής σημασίας να προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα που θα δίνουν σε δικαιούχους και μετανάστες πρόσβαση σε επιδόματα στέγασης, ώστε να μεταβούν σε καθεστώς αυτονομίας.