• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:16

    Επαρκής περιγραφή και ανάλυση του φαινομένου της μετανάστευσης. Προτείνεται η παράθεση των βιβλιογραφικών πηγών που αξιοποιήθηκαν με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση. Ειδικότερα, ως προς τη μεταναστευτική ορολογία καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν διεθνή και εθνικά νομικά κείμενα.