• Σχόλιο του χρήστη 'SolidarityNow' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:24

    Αναφέρεται ότι «Το Υπουργείο Υγείας... με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις υγειονομικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των προσφύγων/γυναικών προσφύγων και των μεταναστών/μεταναστριών τόσο στην ηπειρωτική χώρα, όσο και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.». Δυστυχώς από την εμπειρία μας στο πεδίο γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν καλύπτουν τις ανάγκες και μάλιστα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και κενά, τα οποία έχει παραδεχτεί και το αρμόδιο Υπουργείο. Η επέκταση των προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι απαραίτητη αν και αρκετές από τις δράσεις που προτείνονται είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν εντός του προτεινόμενου χρονικού πλαισίου καθώς λείπουν βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης τους. Για παράδειγμα το πρόγραμμα του ΚΕΕΛΠΝΟ Philos 2 που θα συντονίσει την πλειοψηφία των προτεινόμενων δράσεων, προβλεπόταν να είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, παρόλα αυτά λόγω καθυστερήσεων πρόσληψης προσωπικού, παίρνει συνεχώς παρατάσεις. Δεδομένου ότι η εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας είναι κρίσιμης σημασίας, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να περιληφθεί στην στρατηγική η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ανεπαρκειών και εμποδίων και να εξειδικευτούν συγκεκριμένες ενέργειες (με τη διενέργεια άμεσης διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων) για την άμεση αντιμετώπισή τους.