• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:51

    Το θεωρητικό πλαίσιο κρίνεται επαρκές. Ωστόσο, κατά την υλοποίηση πολιτικών ένταξης, παρατηρούνται πολλές προκλήσεις που αναιρούν τις προσπάθειες εφαρμογής τους. Προτείνεται η αναφορά συγκεκριμένων μέτρων για τη διαχείριση των προκλήσεων. Επίσης, προτείνουμε και με δεδομένη την αξιοσημείωτη καθυστέρηση της εξέτασης του αιτήματος ασύλου, να συμπεριληφθεί η κατηγορία των αιτούντων/σων διεθνούς προστασίας και στο επίπεδο της ένταξης