• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 14:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Όσον αφορά το πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας είναι σημαντικό να αναφερθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων, το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, οι μετρήσιμοι δείκτες και το κόστος υλοποίησης.