• Σχόλιο του χρήστη 'INTERSOS Hellas' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:04

    8.3 Για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στα δικαιώματα και τις υπηρεσίες που τους αναλογούν, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση των ατόμων αυτών και η δυνατότητα παροχής διάγνωσης. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή η επίσημη διάγνωση των ατόμων με γνωστικές ή/και ψυχικές αναπηρίες, διότι δεν υπάρχουν σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία στη γλώσσα των προσφύγων και μεταναστών διαθέσιμα στους επαγγελματίες ιατρούς, ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Επομένως τα άτομα αυτά αποκλείονται από εξειδικευμένες υπηρεσίες θεραπείες καθώς και από κοινωνικά και οικονομικά αγαθά που δικαιούνται, παραδείγματος χάρη το επίδομα αναπηρίας. Παράλληλα, η στάθμιση των διαγνωστικών εργαλείων, ειδικά όσον αφορά στα παιδιά, είναι απαραίτητη για την εγγραφή τους στα ειδικά σχολεία ή για την παροχή παράλληλης στήριξης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να γίνει σύντομα η στάθμιση των εργαλείων μια άλλη λύση θα ήταν να βρεθούν εναλλακτικά εργαλεία διάγνωσης και να περάσει αυτή η πληροφορία σε όλες τις αντίστοιχες δομές που έχουν αυτή την υπηρεσία ως κατευθυντήρια, και όχι να είναι ανάλογα με τη διάθεση της κάθε δομής. Να υπάρχει δηλαδή μια λύση που θα ακολουθηθεί καθολικά. Επομένως είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόληψη για τη στάθμιση διαγνωστικών εργαλείων που αυτά με τη σειρά τους θα γίνουν διαθέσιμα στους αρμόδιους επαγγελματίες και υπηρεσίες ώστε να αποκτήσουν οι ενήλικες πρόσφυγες και τα παιδιά τους με αναπηρία, ίση πρόσβαση στα δικαιώματα τους. Επιπλέον όσον αφορά στην ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και την εργασία, στην Ελλάδα υπάρχουν σύλλογοι και οργανισμοί αφοσιωμένοι στην υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι ήδη προσφέρουν σημαντική υποστήριξη σε αυτούς τους τομείς, και αν ενισχυθούν από το κράτος, θα μπορέσουν να προσφέρουν υποστήριξη και στον προσφυγικό πληθυσμό. Για παράδειγμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοι. Σ. Π. Ε. (http://pokoispe.gr/) και οι τοπικές Κοι. Σ. Π. Ε. οι οποίες ανάμεσα σε άλλα προσφέρουν δυνατότητες για εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.