• Σχόλιο του χρήστη 'Γιατροί χωρίς Σύνορα' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 20:04

    2.4.1.Το Πρόγραμμα PHILOS II πρέπει να προσλάβει 1,575 πολύ καλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους, για να φέρει σε πέρας την εντολή του και για να αρχίσει να λειτουργεί στις 19 Μαρτίου 2019, όπως έχει δημόσια ανακοινωθεί. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα προσληφθούν ειδικευμένοι επαγγελματίες στην παιδοψυχολογία/παιδοψυχιατρική στο πλαίσιο του Philos 2, όπως και άλλες ιατρικές ειδικότητες, γιατροί, νοσοκόμες, μαίες και διαπολιτισμικοί μεσολαβητές. Είναι κρίσιμο το ιατρικό προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ να δίνει σε όλους τους ασθενείς στα hotspot αντίγραφο του ιατρικού του ιστορικού κατά τη νομοθεσία. Ποια είναι τα ειδικότερα βήματα ώστε το Υπουργείο Υγείας και οι τοπικές αρχές να αυξήσουν την ικανότητα του ΕΣΥ να παρέχει ιατρική και ψυχιατρική φροντίδα σε αιτούντες άσυλο; Θα πρέπει να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για περίθαλψη και αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων. Είναι σημαντικό ο πληθυσμός που μένει στα καμπς, τα οποία βρίσκονται συχνά σε απομακρυσμένα σημεία στην ενδοχώρα, να έχει αβίαστη πρόσβαση σε δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και ψυχική περίθαλψη. Για παράδειγμα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τακτικές και φθηνές συγκοινωνίες προς όλες τις υπηρεσίες περίθαλψης, πρόσθετη κοινωνική υποστήριξη, συνοδείες και επαρκής διερμηνεία. Επίσης για να υπάρξει πραγματική ένταξη και εγκαθίδρυση σχέσεων στην κοινότητα, θα πρέπει να βρεθούν και να εφαρμοστούν λύσεις για μόνιμη στέγαση σε μη απομακρυσμένες περιοχές. 2.4.2- 2.4.3.Είναι σημαντικό το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να εκπαιδεύεται συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα για τις συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού. Αυτό είναι απαραίτητο για την αύξηση της πρόσβασης στην υγεία και οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στο πλαίσιο αυτό. Επίσης η έμφυλη διάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην πρόσληψη των τελευταίων, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές γυναίκες για την κάλυψη των αναγκών γυναικών ασθενών και ανηλίκων. Τέλος, για να διασφαλιστεί το απόρρητο και ο επαγγελματισμός αλλά και να αποκλειστεί η πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων, είναι απολύτως απαραίτητο οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές να μην προέρχονται από τα καμπ ή τα ΚΥΤ.